Just Another Sinner, Born Again

Carlo Allegri / Reuters


The claim that Donald Trump has come to Jesus follows a long pattern of redemption narratives among American evangelicals.

Donald Trump met with hundreds of evangelical leaders in New York last Tuesday.


Shortly after the meeting, James Dobson, the founder of the group Focus on the Family, claimed Trump recently “[accepted] a relationship with Christ,” adding, “I know the person who led him to Christ.” His statement was first brought to public attention by the historian John Fea, and then picked up in The New York Times and other publications. Dobson later issued a statement identifying the person who reportedly converted Trump as the prosperity-gospel televangelist Paula White. The Trump campaign refused to comment on the report.

Whether Trump later claims to be born again or passes over the question is irrelevant. Dobson’s statement of hearsay says nothing about Trump’s faith, but it reveals a lot about how some evangelicals are trying to steel themselves to vote for Trump in the fall. Read more

Updated: 25/05/2017 — 19:25

Adam als type van Christus

Inleiding – Typologie

Wat is een type?
In deze brochure willen wij nadenken over Adam als type van Christus, oftewel: de eerste mens als een type van de tweede Mens. Het woord “type” is afkomstig van het Griekse “tupos” en kent een rijke schakering aan betekenissen: (schaduw)beeld, voorbeeld, model, figuur, afdruk e.d.
Het bezig zijn met “typen” noemen wij typologie. Kort gezegd komt het erop neer, dat we bij het lezen van Bijbelse geschiedenissen een diepere betekenis ontdekken, vaak heenwijzend naar de Persoon en het werk van onze Here Jezus Christus. Zo leren wij bijvoorbeeld uit de woorden van de Heiland in Matt.12:40, dat Jona een beeld of type is van de Messias Zelf. Daarnaast geloven wij, dat hij ook gezien mag worden als een type van het volk Israël (vgl. hiervoor Hos.6:2).

Let wel: Bijbelse geschiedenissen c.q. gebeurtenissen moeten natuurlijk in de eerste plaats gelezen worden in hun historische kontekst. Ik bedoel maar: wij hebben geen enkele reden om eraan te twijfelen, dat de geschiedenis van Jona, hoe wonderlijk ook, ooit werkelijk heeft plaatsgevonden zoals in de Bijbel beschreven is! Naast de primaire betekenis ligt er echter vaak een diepere, profetische waarheid in verborgen.
Het merkwaardige is, dat het boek Jona gerangschikt wordt onder de (kleine) profeten. Het boek bevat namelijk geen enkele profetie! Dat leidt ons tot de konklusie, dat de profetie verborgen ligt in de geschiedenis zelf.
Typologie is een moeilijk vak, omdat er eigenlijk geen regels voor te geven zijn. Wat de ene serieuze Bijbelstudent c.q. -uitlegger in een bepaalde geschiedenis “ziet”, dat gaat de ander soms te ver. Het omgekeerde is ook waar: sommigen zien niets in een Bijbelgedeelte dan alleen de historische betekenis, terwijl de diepere strekking ervan voor anderen overduidelijk is. Het zij zo!

Lees verder

Updated: 25/05/2017 — 12:22

Openbaring 12

Openbaring 12 : 1, 2
1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;
2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Een groot teken is een belangrijk teken. Als je in de Bijbel een vrouw tegenkomt is het in ieder geval, op een of andere wijze, de uitbeelding van Israël. Omdat Israël het volk Gods is en omdat de Heere God met Israël getrouwd was, wordt Israël geacht een vrouw te zijn. Israël zou wat voortbrengen en dus is de vrouw zwanger. Zon, maan en sterren worden in de Bijbel ook gebruikt als uitbeelding van Israël. Lees verder

Updated: 25/05/2017 — 09:52

Aanslag Manchester: IS claimt verantwoordelijkheid

Na een concert van zangeres Ariana Grande in het Britse Manchester zijn vannacht 22 doden en zeker 59 gewonden gevallen na een explosie. Het zijn veelal kinderen en tieners. De politie zegt dat het om een zelfmoordaanslag gaat die uitgevoerd werd door één man. Islamitische Staat (IS) claimt verantwoordelijk te zijn. 

16:46 Ouders die met hun kinderen bij het concert waren en gewond raakten, weigeren verzorgd te worden. Dat melden dokters aan The Independent. De ouders vinden dat het ziekenhuispersoneel zich eerst over de gewonde kinderen moet ontfermen.

16:40 De politie in Londen gaat de veiligheidsmaatregelen bij alle openbare evenementen, zoals het voetbal in Wembley komend weekend, in de Britse hoofdstad aanscherpen. Er worden meer gewapende agenten ingezet en er zal extra worden gepatrouilleerd op drukke locaties, om zo het publiek gerust te stellen.

16:38 Een groot deel van de Nederlandse poppodia zal geen extra maatregelen nemen na de aanslag. Dat meldt de Vereniging Nederlandse Poppodia en – Festivals.

16:28 De Franse president Emmanuel Macron heeft het condoleanceregister getekend bij de Britse ambassade. Lees verder

Updated: 23/05/2017 — 16:56

Genesis 10

De nakomelingen van Jafeth.

Gen 10:1 Dit nu zijn de geboorten van aNoachs zonen: Sem, Cham, en Jafeth; en hun werden zonen geboren na den vloed.

a) 1Kr 1:4 Noach, Sem, Cham en Jafeth.

Gen 10:2 De bzonen van Jafeth zijn: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Thiras.

b) 1Kr 1:5 De kinderen van Jafeth waren Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en Tiras.

Gen 10:3 En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togarma.
Gen 10:4 En de zonen van Javan zijn: Elisa, en Tarsis; de Chittieten en Do

Lees verder

Updated: 23/05/2017 — 06:11

Food truck on alternative highway forced to close doors during purple patch

SCOTT HAMMOND/FAIRFAX NZ | The Wheely Wild Food Cart on the side of State Highway 63 in November.


Karen Gonzalez has been happily serving food and coffee at the side of the road for the past two years; then came the quake, the customers and the complaint.

That one complaint has effectively shut down her food cart in the middle of a purple patch brought on by the redirection of South Island traffic. Read more

Updated: 23/05/2017 — 06:10

Genesis 9

Gods verbond met Noach

Gen 9:1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: aZijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!

a) Gen 1:28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!
Gen 8:17 Al het gedierte, dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, en aan vee, en aan al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan; en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen op de aarde.

Gen 9:2 En uw vrees, en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels; in al wat zich op den aardbodem roert, en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.
Gen 9:3 Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk bhet groene kruid.

b) Gen 1:29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

Gen 9:4 cDoch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.

c) Lev 3:17 Dit zij een eeuwige inzetting

Lees verder

Updated: 23/05/2017 — 06:00
Pagina 1 van 148123456789101112131415...304050...Last »
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme