Maand: april 2017

Curcumin Reduces Anxiety and Depression Even In People With Major Depression

Dietary supplements formulated with highly bioavailable curcumin may allow for faster recovery after competition-level training, and blunt training-related decreases in performance , says new data presented at Experimental Biology.

Powdered turmeric has been used for centuries to treat a host of illnesses. It inhibits inflammatory reactions, has anti-diabetic effects, reduces cholesterol among other powerful health effects. A recent study led by a research team in Munich showed that it can also inhibit formation of metastases.

Dietary supplements formulated with highly bioavailable curcumin may allow for faster recovery after competition-level training, and blunt training-related decreases in performance , says new data presented at Experimental Biology.

Using OmniActive’s supplement ingredient, scientists reported that supplementation for eight weeks resulted in significant reductions in levels of creatine kinase, a marker of muscle damage, while self-reported pain scores were also significantly lower 24 hours post-exercise.

A daily 200 mg dose of curcuminoids (in the form of 1,000 mg supplement) was also associated with a decrease in performance declines observed during

“These data suggest that high dose bioavailable curcumin (200 mg curcuminoids) attenuates performance decrements following downhill running, eccentric loading, which may improve subsequent adaptations to chronic training,” wrote the researchers in the FASEB Journal .

Dr Ralf Jager from Wisconsin-based Increnovo and co-author on the study reports, explained that curcumin’s sports nutrition benefits were linked to its antioxidant and anti-inflammatory potential.

Read more

Updated: 30/04/2017 — 16:46

Ideaal gewicht

Selfie ©’t Zingend Voske


Een nieuwe god in onze dagen is het menselijk lichaam. Dit moet vooral jong, strak en slank gehouden worden en gediend worden met alle de mens ter beschikking staande middelen, zoals daar zijn: vasten, sporten, plastische chirurgie, botox, transplantatie. Het is big business, “omdat we het waard zijn” natuurlijk.

Gepropageerd wordt om zo min mogelijk gebruik te maken van de overvloedig in onze maatschappij voorhanden zijnde, en luidruchtig aangeprezen voedingsmiddelen. Het lijkt wel een soort masochisme. In onze wereld, waar alom volop etenswaren gemakkelijk en in ruime mate te verkrijgen zijn, is het een ongeschreven wet om toch vooral mager te zijn en te blijven. Dit wordt gezien als gezond, intelligent, aantrekkelijk en mooi.

Toch heeft het woord mager van oudsher van alles te maken met schaarste, tekorten, gierigheid, hongersnood en “Magere Hein”, de dood. Ook in de Bijbel. En vettigheid heeft van alles te maken met overvloed, vrijheid, vreugde en blijdschap. In de Bijbel is “vettigheid” de uitdrukking van aardse zegeningen.

Het woord “zwaar” betekent niet alleen dat iets of iemand veel kilo’s mee te torsen heeft, maar heeft ook de betekenis van “belangrijk zijn”, “iets te zeggen hebben”, “betekenisvol zijn”, “gewichtig zijn”.

Nu is het niet van zoveel belang of wij op deze aarde “mager” of “gewichtig” – in beide betekenissen van het woord – zijn. Dit oude aardse lichaam zal hoe dan ook verdwijnen, al doen we nog zo ons best om het uit de aarde omhoog te houden. In 1 Korinthe 6:13 zegt Paulus dat zowel de spijzen als de buik – dat is de uitbeelding van de aardse mens – door God teniet zullen worden gedaan. Vechten om op aarde te blijven bestaan is dus een hopeloze en nutteloze zaak.

Van veel meer belang is het, dat onze nieuwe natuur, het nieuwe leven van Christus in ons, zwaar en gewichtig wordt. Zodat de nieuwe, eeuwige mens iets te zeggen heeft, betekenisvol is. Daartoe nodigt de Here Jezus Christus ons aan Zijn tafel. Op die tafel staan ondermeer olijfolie, brood, wijn, (levend) water, melk en honing, boter en zout. Alle een uitbeelding van het Woord van God. De Heiland zet op Zijn Tafel allerlei heerlijkheden uit Gods Woord, opdat wij daarvan zouden eten en gezond, sterk en “gewichtig” worden in de hemelse dingen. Lees verder

Updated: 02/05/2017 — 00:07

Commentaar op mijn haar

Hoofdbedekking, langhaar.

1-Corinthiers 11

Langharige mannen

Langharige mannen blijven niet buiten schot in dit ernstige onderwijs (1Ko.11:16). Hoewel opmerkingen over deze zaak bij velen niet welkom zijn, zijn ze terdege op hun plaats. Vers 14 leert, dat het tegen Gods orde ingaat als een man lang haar draagt. Zoals er heidenen zijn die – hoewel ze de wet van God niet bezitten! – ‘van nature’ doen wat de wet zegt en daarmee tonen dat (weliswaar niet de wet maar wel) het werk van de wet in hun harten geschreven staat…, zo kunnen ook gelovigen van nature, zonder het onderwijs uit 1Ko.11, reeds weten dat het een schande voor de man is, wanneer hij lang haar draagt.

Lees verder

Móét die hoed? (1Kor.11) Voor uit genade levende gelovigen is de bedekking (de wet) weggenomen. Dat Joodse mannen het hoofd dekken, drukt uit dat zij aan die vrijheid geen deel (willen) hebben en onder het juk blijven. Mannen die Christus kennen, behoren dat religieuze voorbeeld niet te volgen in de samenkomsten. Voor de vrouw ligt dat genuanceerder. In gehuwde staat, verkeert zij onder de ‘wet des mans.’ In Paulus’ tijd was haar hoed een uiterlijk teken van die verhouding, ook buiten de samenkomst. Ook haar doorgaans langere haar duidt daar op. Zoals Christus het hoofd is van Zijn Gemeente, is de man dat van zijn vrouw. De uiterlijke aanduiding daarvan in kleding is en was cultuurgebonden. Waar het in onze dagen niet onbetamelijk is voor de vrouw geen hoed te dragen, hoeft zij dat ook niet in de Gemeente te doen. Het gaat er om dat zij haar eigen man dient, zoals iedere gelovige zijn Heer. En gemeenschap met Hem verdraagt geen bedekking. ‘Wanneer het hart tot de Heere bekeerd zal zijn, wordt het deksel weggenomen.’

Updated: 05/05/2017 — 13:47
Pagina 1 van 41234
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme