De komende computer maatschappij

Een wereld zonder, geld …

De komende computermaatschappijInleiding.

Het verhaal, dat ik u wil vertellen, zal u misschien fantastisch, en zelfs volkomen onmogelijk in de oren klinken, maar dat is het niet! Wat hier als toekomstbeeld beschreven wordt, IS er in al zijn onderdelen, of verkeert in een vergevorderd stadium van voorbereiding.
Onder onze ogen wordt een wereld gebouwd, waarin elk mens een nummer krijgt en . . . een nummer wordt. Men is er op uit ons hele bestaan op te hangen aan de computer, het werktuig dat door mensenhanden is uitgevonden en vervaardigd, maar zich als een monster van Frankenstein tegen zijn maker schijnt te gaan keren. De tijd is nabij, dat het `controle-oog’ van de computer, de mens overal zal gaan volgen en controleren. De mens kan aan die aandacht niet ontsnappen.
Of maken wij soms een denkfout? Is de computer zèlf zo gevaarlijk of vrezen wij de ‘Big Brother’, die deze machine gebruikt voor zijn eigen doel: volledige beheersing van het menselijk leven op aarde . . . ? Moeten wij op onze hoede zijn voor het ‘kunstbrein’ zelf, of, zoals de meeste dingen, heeft de computer een goede èn een kwade kant.
Wij gaan met rasse schreden op een samenleving af; waarbij elke wereldburger overal, of hij nu in Alaska, Vuurland of Nepal reist, dezelfde apparatuur zal aantreffen, die hem al dan niet in staat stelt te kopen of te verkopen. Wie of wat zit daar achter? Wie heeft dit zo georganiseerd? WIE wil nu eigenlijk zo graag, dat dit allemaal gebeurt? En waarom?

WAAROM?

In deze brochure zullen we trachten daar antwoord op te geven. Het is de bedoeling u hi ogen te openen, en tevens aan te tonen, hoe I Bijbel deze dingen profetisch voorzegd heeft, wij er van tevoren van zouden weten en er wee: tegen zouden kunnen bieden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wij kUnnen ons verzetten en, als we de Bijbel geloven en ernstig nemen, moeten wij dit doen ook.
Want de macht achter dit alles is volgens de Bijbel géén goed bedoelende, maar een zeer kwaadaardige macht. God houdt ons vóór, ons verre te houden van de werken van de boze die erin besloten kunnen liggen.
‘Heb geen deel aan hun boze werken; ontmasker ze veeleer’. (Efeze 5;11).
Het zal in deze brochure gaan over indrukwekkende technologische vorderingen en hun verband met Bijbelse profetie, echter zonder aan de voordelen van administratieve modernisering iets af te doen.

Lees verder

(Visited 4 times, 1 visits today)
Updated: 24/05/2017 — 22:06

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme