Over vaccinaties en dépopulatie-plannen door Dave Hodges

Dépopulatie door enten Deel I: motief en bedoeling

Dr.Lorraine DayIn september 2007 interviewde ik Dr. Lorraine Day, voormalige hoofd van de Orthopedische staf in het San Francisco General Hospital en de vrouw van met pensioen zijnde congreslid Bill Dannemeyer over de kwaden van het huidige medische systeem. Het eerste deel van het interview verliep zoals verwacht en zat vol met vele voorbeelden van hebzucht van farmaceutische en medische zorgverzekeringsbedrijven. Deze resulteerden in de dood van onnoemelijke aantallen patiënten.

Toen wierp Dr. Day een bom, toen ze, aan het einde van het interview, plompverloren liet vallen dat de wereldelite 95% van de bevolking wil vermoorden. Ik was geschokt en mijn persoonlijke reactie van dat moment, was dat ik haar opmerking als een grote overdrijving afdeed. In april 2009 interviewde ik Dr. Rebecca Carley en medisch onderzoeker en schrijver Patrick Jordan helemaal in het begin van de uitbraak van de varkensgriep. Beide gasten beweerden ongeveer hetzelfde aangaande een bewust opgezet dépopulatieprogramma door de wereldelite. In dit geval wezen Dr. Carley en meneer Jordan naar het toen nog niet ontwikkelde vaccin tegen de H1N1-griep, waarvan zij aangaven dat dit de eerste katalysator zou zijn voor de wereldontvolking in een klassiek geval, waarin het medicijn veel erger is dan de ziekte.

In de afgelopen vier maanden heb ik de volgende vraag onderzocht: Is er een bewuste poging aan de gang door de wereldelite, om een substantieel deel van de mensheid te verwijderen via gebruik van een biologisch geconstrueerde varkensgriepvirus en bijbehorend dodelijk vaccin?

Zoals met elk moordcomplot, of het nu om de moord op n mens gaat of of massagenocide, bestaat zo’n complot uit de volgende essentiële elementen:

  1. motief
  2. plan
  3. middelen
  4. kans

In deel I van deze serie worden het motief en het plan onderzocht door de woorden van de globalisten zelf te laten zien.

Een historisch perspectief over bewuste ontvolking

Thomas MalthusDoor mijn onderzoek heb ik ontdekt dat het begrip van het creëren en implementeren van een doelbewust en systematisch dépopulatieplan niet een nieuw verschijnsel is. De wereldelite heeft al heel lang een draconische vermindering van de bevolking gepropageerd gedurende de laatste eeuwen. Zo argumenteerde Thomas Malthus bijvoorbeeld dat de groei van de populatie aan armen onvermijdelijk de voedselproductie overtreft en dat dit leidt tot een massieve vergelding van Moeder Aarde (d.w.z. Malthusische Controles). Zijn beruchte Malthusische Controles, die aan elke sociologiestudent in het eerste jaar worden geleerd, zijn een hoeksteen van het geloof van vele huidige globalisten geworden, die pleiten voor bevolkingscontrole met elk middel dat nodig is. Dit radicale en gevaarlijke idee promoot het nooit bewezen begrip dat de armen het verdienen te sterven, omdat er te veel van hen zijn om door de Aarde voldoende te worden onderhouden. Malthus geloofde dat hogere salarissen en weldaden weggehouden moesten worden van de grote onzuivere massa, omdat hij geloofde dat deze twee factoren de armen zouden doen overleven en zich exponentieel voortplanten. En dat door het mengen ervan het probleem van overpopulatie ontstond.

Margaret SangerMargaret Sanger, oprichtster van de Amerikaanse stichting Planned Parenthood (gepland ouderschap), promootte enthousiast de filosofie van Malthus in de VS, met deze woorden: “De meest genadige daad die een gezin doet jegens één van zijn jonge leden, is het doden“.

Mogelijk waren dit alleen maar de overpeinzingen van twee gestoorde individuen, die geen enkele soort van centraal filosofisch geloof vertegenwoordigen. Helaas verdwenen Malthus’ theorieën en die van Sanger en andere pleiters voor bevolkingscontrole niet met hen in het graf. Zoals ik ontdekte is dit een telkens weer opduikend thema in de woorden van een paar dozijn globalistische wereldleiders.

Lees verder

(Visited 1 times, 1 visits today)
Updated: 11/05/2017 — 09:10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme