Bijbelstudies uit Richteren

Over de naamsbetekenissen met betrekking tot Christus

Inleiding

Het boek Richteren beschrijft een periode in het heilsplan van God. Circa vierhonderdvijftig jaar gaf de HERE richteren aan het volk (Hand.13:20; SV). Vele bekende en minder bekende gebeurtenissen hebben zich in die tijd afgespeeld. De Bijbel spreekt ervan. Wie de tijd en de moeite neemt dit boek eens in z’n geheel door te lezen, ontdekt, dat daar soms dingen, staan die ons ‘als moderne, beschaafde mensen’ tegen de borst stuiten; zaken die zich niet altijd even gemakkelijk laten verklaren. In 1 Kor.10 zegt Paulus met betrekking tot de geschiedenis van Israël in de woestijn het volgende: “Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben” (vs.6). “Dit is hun overkomen tot een voorbeeld en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is” (vs.11).

‘Richteren’ gaat over de tijd nadat het volk, na veertig jaren in de woestijn, het door God beloofde land was ingetrokken. Datgene wat Israël toen overkwam, kan ook gezien worden als ‘ten voorbeeld’ (letterlijk: typologisch) geschied. Wat valt er veel uit te leren. Soms juist hoe het niet moet!

Lees verder

(Visited 2 times, 1 visits today)
Updated: 28/05/2017 — 00:13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme