Brieven van Christus

Een Vervolgde Gemeente

Aan de Engel der Gemeente van die van Smyrna

Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weer levend is geworden.

‘Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot de dood, en lk zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden’. Openbaring 2:8-11

Lees verder

(Visited 2 times, 1 visits today)
Updated: 28/05/2017 — 00:44

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme