Christus in U, de Hoop der Heerlijkheid

Christus in ons

In de Bijbel komen wij herhaaldelijk de woorden ‘zalig’, ‘zaligheid’, ‘zaligmaken’ tegen. Voor oudere gelovigen, die van hun jeugd af met de Statenvertaling (daterend uit de 17de eeuw) vertrouwd zijn, is de betekenis van deze woorden wel duidelijk. Door de prediking van het woord hebben zij de Bijbelse terminologie leren kennen. Maar voor vele anderen, minder vertrouwd met de ‘tale Kanaäns’, komt het ons gewenst voor even stil te staan bij de werkelijke betekenis van

Het woord ‘zaligheid’

Voor menigeen is dat slechts een begrip van iets zeer ongewoons of van een prettige gelukstoestand. De nieuwe vertaling heeft wel een verbetering gebracht door meestal de woorden ‘heil’ en ‘Heiland’ (duits: ‘Heilbringer’) te gebruiken. Maar de betekenis van de oorspronkelijke Griekse en Hebreeuwse woorden is véél meer omvattend. Volgens dr. Scofield houdt zij zowel de gedachte van ‘redding‘ of ‘bevrijding‘ in, als die van ‘beveiliging‘, ‘bescherming‘, ‘genezing‘ en ‘welzijn‘. Alles wat tot de behoudenis leidt, of er uit volgt, ligt er in besloten: rechtvaardigingverlossingverzoeningtoerekeningkwijtscheldingheiliging en verheerlijking. In deze brochure hopen wij te doen zien, hoe het Woord van God dat successievelijk uiteenzet, tot welk doel het leidt en welke verantwoordelijkheid het op de gelovige legt. Daarbij zal blijken, dat er een groot verschil bestaat tussen de menselijke opvatting daaromtrent en de Goddelijke openbaring. Dat kan ook niet anders, want uiteraard zal de mens alles, wat binnen zijn gezichtskring komt, allereerst beoordelen naar menselijke maatstaven. Dat is natuurlijk juist, zolang het menselijke aangelegenheden betreft. Maar bij de openbaring van Goddelijke dingen door het Woord kunnen zij niet worden aangelegd. Onze menselijke ideeën zijn daarbij van geen waarde. Om de Goddelijke openbaring te begrijpen dient men onbevooroordeeld naar Gods uitlegging te luisteren, onbevangen en openhartig. De grote moeilijkheid daarbij is, dat de geijkte menselijke gedachten over de verkrijging van zaligheid of heil en over de bewandeling van de weg des heils (het ‘godvruchtig‘ leven), in het menselijk oog ‘vromer’ schijnen, dan de Goddelijke openbaring. Laten wij deze dingen nauwgezet en biddend onderzoeken. Mochten wij daarbij stuiten op dingen, die ons op het eerste gezicht te wonderlijk schijnen, dan zullen wij acht moeten geven op de waarschuwing, die God door de profeet tot ons richt, als wij Hem zouden willen tegenspreken: ‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen …., want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten‘ (Jes. 55 : 8-9).

Lees verder

(Visited 2 times, 1 visits today)
Updated: 28/05/2017 — 01:24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme