De Duivel in onze tijd

De duivel is werkelijk een persoon

Omtrent de duivel bestaan de volgende twee algemene misvattingen: men heeft òf een te lage òf een te hoge dunk van zijn macht. Het is een tragische vergissing te denken, dat de duivel niets anders is dan het product van een overspannen dichterlijke geest. Een even ernstige dwaling is, hem een buiten elke verhouding staande plaats te doen innemen, hem bijna op één lijn te stellen met God. Nergens staat in Gods Woord geschreven, dat wij de duivel moeten vrezen. Wij hebben de duidelijke opdracht de Here — en Hem alleen — te vrezen.

Als wij over de duivel spreken, zeggen sommigen: ‘Spreek ons alleen over de Here, want wij worden al genoeg lastig gevallen met de deprimerende dingen van het leven’. Dit is in zekere zin een redelijk verzoek. Maar ik weet niet, hoe wij uitvoerig over de Here kunnen spreken zonder ooit over de duivel te reppen. Er is immers sprake van een openlijk conflict tussen de Here en de satan en de Bijbel vertelt de geschiedenis van dat conflict. De Bijbel spreekt eveneens over de rol, die wij daarbij in de loop der eeuwen spelen; hoe wij enerzijds door beproevingen en verzoekingen worden belaagd en anderzijds door Gods voorzieningen en beloften worden gezegend.

Lees verder

(Visited 2 times, 1 visits today)
Updated: 28/05/2017 — 02:05

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme