De Namen van de Oudvaders

De Bijbel is het Woord van God, dat wil zeggen: God heeft mensen gebruikt om Zijn woorden op te schrijven. Zoals de apostel Paulus verklaart: “Al de Schrift is van God ingegeven…” (2 Tim.3:16 St.Vert.)

Letterlijk staat er: “Theopneustos”, d.i. “van God ingeblazen’.

Dat betekent, dat elk woord, elke zin, elk Bijbelgedeelte een betekenis heeft. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de namen, die wij in de Bijbel aantreffen.

Wij vinden in de Bijbel meer dan drieduizend persoonsnamen en aardrijkskundige aanduidingen. De meeste namen zijn afkomstig uit de Hebreeuwse of Griekse taal. Daarnaast zijn er ook namen uit andere talen. zoals het Aramees, Assyrisch, Egyptisch etc.

In de Bijbel zijn namen altijd belangrijk. Een naam drukt iets uit van het wezen van een persoon (of een dier), of van de aard of struktuur van een bepaald gebied.

Lees verder

(Visited 3 times, 1 visits today)
Updated: 28/05/2017 — 10:46

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme