Flora en Fauna en de Bijbel

Het is dit jaar 200 jaar geleden, dat Darwin werd geboren. Overal wordt hier aandacht aan besteed. Zelfs in christelijk Nederland (ik bedoel: onder wedergeboren mensen) vindt de (theïstische) evolutieleer gretig aftrek; helaas!

Wij geloven, dat God de Schepper is van hemel en aarde. Wij geloven ook, dat Hij de hemelen en de aarde in 6 dagen hersteld heeft en op de 7e dag rustte. Dit waren dagen van 24 uur; géén hele lange perioden. In die 6 dagen kwam het groene gewas uit de aarde voort. Alle dieren werden door God geschapen. Op de 6e dag heeft God de mens (Adam) geschapen.

In deze studie gaan we levensvormen uit het planten- en dierenrijk onderzoeken; in het Licht van de Bijbel. Niet alle levensvormen worden in de Bijbel genoemd, maar kunnen wel vanuit Bijbelse principes worden verklaard. Bron

(Visited 3 times, 1 visits today)
Updated: 29/05/2017 — 10:27

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme