De Spruit

Woord vooraf

De titel van deze brochure bepaalt ons bij het getuigenis, dat de Bijbel geeft omtrent de Persoon van de Here Jezus Christus.

Hij, Die in de Evangeliën uitvoerig wordt beschreven en verkondigd, is het grote Onderwerp van het Woord van God. Echter, zoals uit de volgende notities mag blijken, vormen de vier Evangeliën “slechts” een onderdeel van het viervoudig getuigenis van Jezus Christus, zoals wij dat in de Bijbel op meerdere plaatsen tegenkomen.

Bij het bestuderen daarvan zullen wij (opnieuw) ontdekken dat de Bijbel onbetwistbaar Gods Woord is! Immers, zo’n geweldige harmonie en veelkleurige wijsheid kan onmogelijk “mensenwerk” zijn en móet wel tot stand gekomen zijn door Goddelijke inspiratie. Het viervoudig getuigenis aangaande de beloofde, gekomen en… terugkomende (!) Messias moeten eigenlijk gezien worden als vier sterke schijnwerpers, die Hem in het volle licht zetten. Een wonderbaar licht op een wonderbare Heiland!

God sprak eertijds “vele malen en op vele wijzen” tot de vaderen en heeft in het laatst der dagen gesproken in (de) Zoon (Hebr.1 :1). Dat spreken, in woorden, beelden en kleuren, willen wij onderzoeken, en het is mijn innige bede, dat wij niemand anders zullen zien ‘dan Jezus alleen”.

Wijk bij Duurstede, november 1990

Lees verder

(Visited 2 times, 1 visits today)
Updated: 30/05/2017 — 07:51

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme