Dienen en verwachten

1 Thess. 1 : 1-10

Afzender

Uit het eerste vers blijkt, dat de brief afkomstig is van Paulus, Silvanus en Timotheus. Silvanus is dezelfde als Silas, die samen met Paulus in de gevangenis te Filippi een duet gezongen had. Hand. 16 : 25 Timotheüs is de jonge broeder, die zich kort voor de reis naar Thessalonica bij het gezelschap van Paulus had aangesloten Hand. 16 : 1.

Adres

De Brief is geschreven “aan de gemeente der Thessalonicenzen in God, de Vader en de Here Jezus Christus” vs. 1. Het woord “ecclesia” ( = gemeente) werd in die tijd gebruikt, om iedere willekeurige vergadering of samenkomst te beschrijven. Daarom wil Paulus duidelijk maken, dat hier niet sprake is van een heidense vergadering, maar een vergadering van mensen, die God als Vader en Jezus Christus als Here erkennen.

Lees verder

(Visited 5 times, 1 visits today)
Updated: 01/06/2017 — 09:12

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme