Gemeente en gemeenteleven

WAT IS DE GEMEENTE ?

Hoe dikwijls is die vraag reeds gesteld ! En hoe dikwijls ook is er reeds een antwoord op gegeven. En toch blijft de voorstelling, die menigeen van de gemeente van Christus heeft, maar vaag en onduidelijk.

Wat is de Gemeente ?

Velen zullen op die vraag antwoorden : de gemeente is het totaal van alle ware gelovigen in Christus. Allen, die de Heiland oprecht liefhebben, allen die door geloof en wedergeboorte met Hem verbonden zijn, vormen tezamen Zijn gemeente.

Dat is waar. Maar is daarmee nu ook verklaard, wat de gemeente is ? Men zegt op die manier immers alleen maar, welke personen van de gemeente deel uitmaken.

Anderen trachten de vraag te beantwoorden met een uiteenzetting aangaande het onderscheid tussen Israël en de gemeente, een beschouwing over het karakter en de hemelse toekomst der gemeente, haar verbondenheid met de opgestane Christus als Zijn lichaam, enz. Dat alles echter heeft betrekking op de positie, de voorrechten en de zegeningen der gemeente, maar laat de vraag omtrent het wezen der gemeente toch feitelijk in het duister.

Lees verder

(Visited 4 times, 1 visits today)
Updated: 01/06/2017 — 09:19

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme