Gods doel in deze eeuw

I. Het plan van God in deze eeuw.

Geleidelijke ontvouwing van de waarheid Gods.

Wie de Schrift oordeelkundig en met aandacht leest zal stellig opmerken, dat daarin een geleidelijke ontvouwing te vinden is van de waarheid en het heilsplan van God. Zulk een lezer zal zien, dat niets zomaar ineens wordt gezegd, dat niets wordt gedaan zonder voorbereiding, zonder voorafgaande overweging. Aanduidingen gaan vooraf aan openbaringen, typen gaan vooraf aan anti-typen, profetieën aan de vervulling.

‘Eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar’ is de altijd geldende Goddelijke methode. God heeft ons altijd weer dingen te zeggen, die wij nog niet kunnen begrijpen.
Als wij dit begrepen hebben, gaan we inzien, dat er een prachtig systeem zit in die geleidelijke ontvouwing. We zien dan, dat het verleden uiteen valt in perioden, die duidelijk begrensd zijn en dat iedere periode door iets eigenaardigs van de andere kan worden onderscheiden. Zo gaan wij inzien, dat de Bijbel ons de leer brengt van de ‘eeuwen’ of ‘bedelingen’. Een helder inzicht in deze leer der bedelingen betekent een grote stap vooruit bij de studie van de uitspraken van God. Dit inzicht staat in dezelfde verhouding tot het recht verstaan van de Schrift als het klad-ontwerp tot de komplete landkaart. Iedere schooljongen weet, dat als het ontwerp goed is, de onderdelen zoals rivieren, bergen en steden gemakkelijk op hun juiste plaats gebracht kunnen worden; terwijl wanneer het ontwerp verkeerd is, er niets meer past en de kaart waardeloos is.

Lees verder

(Visited 3 times, 1 visits today)
Updated: 01/06/2017 — 09:31

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme