Het Heilig Avondmaal

Het Heilig AvondmaalDe illustratie rechts is het klassieke teken van het Avondmaalsbrood met de beker. Het zegt ons, dat het Heilig Avondmaal oorsprong en kern van de Christelijke leer is.

Deze vorm van het brood is zeer oud-christelijk. In heidense tijd heette dat symbool “het zonnerad”. Voor ons is de cirkel het zinnebeeld van de eeuwigheid : zonder begin en zonder einde. Maar een lege cirkel betekent : nul, niets.
Het kruis van de levende Heer maakt de eeuwigheid pas tot een leven vol waarde.
Door het kruis krijgt de eeuwigheid pas zin.
Het nieuwe Jeruzalem heeft “de zon . . . niet meer van node, want de heerlijkheid Gods verlicht haar, en haar lamp is het Lam” (Openb. 21 : 23).
Zo is dat teken voor de christen een symbool van het overwinnende Lam Gods.
De beker geeft door zijn vorm drie dingen aan : Hij is naar boven open, om te ontvangen.
In zijn kelk is hij gemaakt om te bevatten en te behouden; Zijn voet, tevens handvatting, duidt op : doorgeven.
Zo staat de ware Christen open naar de hemel, koestert het ontvangen heil in zijn binnenste, draagt het uit in de wereld.

Lees verder

(Visited 1 times, 1 visits today)
Updated: 02/06/2017 — 12:28

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme