Het Israël van God

I. lsraëls verleden

‘De Here maakt Jakob Zijn Woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten — Alzo heeft Hij aan geen volk gedaan’. Psalm 147 : 19-20.

U weet natuurlijk dat bovenstaande tekst betrekking heeft op Israël, het uitverkoren volk van God. Deze woorden vermelden een feit, dat zelfs de meest critische Bijbellezer of geschiedvorser zal moeten erkennen.

De Jood is het grote wonder in de wereldgeschiedenis; een wonder, dat zonder rekening te houden met God, evenmin te verklaren is als het ontstaan van het heelal.

Lees verder

(Visited 3 times, 1 visits today)
Updated: 03/06/2017 — 08:33

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme