Ik ben de Deur

De boodschap van het Johannes-evangelie

Het tiende hoofdstuk in het Johannes-evangelie begint met de woorden: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u…”.
Deze uitdrukking komt in dit Evangelie maar liefst 25 keer voor. Het zijn woorden die in deze samenstelling alleen door de Here Jezus gebruikt werden.
De Griekse woorden “Amen, amen…” zijn overgenomen van het Hebreeuws en betekenen zoveel als: “het zij zo”, of: “zo is het”, “dit is de waarheid”.
De bedoeling is, dat de woorden die volgen, nauwlettend aangehoord (of gelezen) moeten worden, omdat zij een bepaalde waarheid nog eens extra onderstrepen.
In Deut.7:9 lezen wij, dat de HERE de enige God is, “de trouwe (amen) God”.
In Jes.49:7 wordt gesproken over de HERE, die “getrouw (amen) is…”, terwijl Hij in Jes.65:16 genoemd wordt: de “God der waarheid”, lett.: de “God van amen”.

Lees verder

(Visited 2 times, 1 visits today)
Updated: 04/06/2017 — 14:14

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme