Is lichamelijke genezing kenmerkend voor Gods werk in deze tijd?

Alvorens wij zullen trachten om met Gods hulp een Bijbels antwoord te geven op deze uiterst belangrijke en actuele vraag, willen we graag eerst enige algemene opmerkingen maken. En gaarne willen wij onze broeders en zusters in onze Here Jezus Christus ernstig verzoeken, daarvan goede nota te nemen.

Laten wij dan in de eerste plaats met de meeste nadruk mogen verklaren, dat wij een machtige en wonderbare Heiland hebben. Deze wetenschap is een oorzaak van grote en voortdurende blijdschap voor iedere gelovige. Niet alleen kan Hij grote dingen doen, maar Hij doet ook grote dingen. “’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is”. Hij is een Hoorder en een Verhoorder van onze gebeden. Altijd geeft Hij antwoord op de vurige smeekbeden van Zijn kinderen. En hoewel Zijn antwoord niet altijd overeenstemt met onze wensen — ja, soms daarmee zelfs geheel in strijd lijkt — komt Hij in Zijn wonderbare genade ons menigmaal te hulp door ons in geval van lichamelijke ziekte te genezen, soms met gebruikmaking van middelen, soms ook door tussenkomst van een direct wonder. Op zijn minst kunnen wij zeggen, dat wij nimmer tevergeefs een beroep op Hem doen. Een nederig, innig en gelovig gebed laat hij nooit onbeantwoord. Voor Hem is niets te groot en niets te klein.

Lees verder

(Visited 5 times, 1 visits today)
Updated: 07/06/2017 — 10:43

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme