Openbaring 12

Openbaring 12 : 1, 2 
1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;
2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Een groot teken is een belangrijk teken. Als je in de Bijbel een vrouw tegenkomt is het in ieder geval, op een of andere wijze, de uitbeelding van Israël. Omdat Israël het volk Gods is en omdat de Heere God met Israël getrouwd was, wordt Israël geacht een vrouw te zijn. Israël zou wat voortbrengen en dus is de vrouw zwanger. Zon, maan en sterren worden in de Bijbel ook gebruikt als uitbeelding van Israël.

Jozef, de zoon van Jakob, droomde: “Zie ik heb nog een droom gedroomd en ziet, de zon, de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder.” (Genesis 37 : 9) De twaalfde ster was Jozef. Hij was toen de eerstgeborene van Israël. Jozef is een type van Christus en de Gemeente. Jozef, de man die een koninkrijk had buiten Israël, werd door zijn broers verworpen. Terwijl hij verworpen was bouwde hij een koninkrijk ergens in de wereld en die broers hadden er helemaal geen weet van. Dat gaat over onze tijd. Dat blijkt ook uit alle details van de geschiedenis van Jozef.

De eigenlijke betekenis is echter veel hoger. Het idee is immers dat zon en maan en sterren heir des hemels zijn. In Daniël 8 wordt de term gebruikt als aanduiding van Israël. Als “heir des hemels” zijn ze tot tekenen en tot gezette tijden aan de hemel, volgens Genesis 1. Daarmee zijn ze de uitbeelding van dat volk Gods. Dat volk door welke het Koninkrijk der hemelen gepredikt en ook gevestigd zal worden op aarde. Vandaar dat al tegen Abraham gezegd wordt: “Uw nageslacht zal zijn als de sterren aan de hemel”. (Genesis 22 : 17; 26 : 4; Exodus 32 : 13) Ook in een wat lagere betekenis van: talrijk. Maar er zit meer achter.

Lees verder

(Visited 5 times, 1 visits today)
Updated: 09/06/2017 — 13:15

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme