Terug naar de eerste liefde

  1. DE ZEVEN BRIEVEN IN OPENB 2 en 3 ZIJN GEADRESSEERD AAN DE TOEN BESTAANDE GEMEENTEN IN KLEIN-AZIE, MAAR DE INHOUD ERVAN IS BESTEMD VOOR ALLEN DIE DE NAAM VAN DE HEER JEZUS CHRISTUS OP ZICHZELF TOEPASSEN.

terug liefdeEen oppervlakkige lezer zal misschien denken dat de brief aan Efeze in Openb.2 alleen bedoeld was voor de gemeente die toen bestond in Klein-azië. Maar de Heer gaf aan  Johannes de opdracht de zeven brieven te bundelen in een boek, en aan de zeven gemeenten zo’n boek te zenden.Johannes had er een heel werk aan, hij moest negenenveertig brieven schrijven. De gemeente in Pergamus (om er maar een te  noemen) kreeg niet alleen haar eigen brief, maar ook de zes andere. Het was noodzakelijk dat elke gemeente ook kennis nam van de toestanden in de zes andere gemeenten. Zouden er in Pergamus gelovigen met geestelijk inzicht zijn geweest, die begrepen waarom zij zeven brieven kregen, en in die volgorde, en in één boek, en wat die samenhang wilde zeggen? Ook Sardes en Filadelfia en Laodicea moesten iets leren uit de toestanden in Efeze, enz.

Lees verder

(Visited 5 times, 1 visits today)
Updated: 17/06/2017 — 05:11

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme