Wat leert de bijbel over het “spreken in tongen”

VOORWOORD

Spreken in tongenMogen wij in onze tijd een herhaling van deze Geestes-gave verwachten, zoals die in de eerste Christen-gemeenten openbaar werd? Is het “spreken in vreemde talen” het schriftuurlijk bewijs van de doop met de Heilige Geest? Met deze vragen worden de gelovigen van vandaag dikwijls geconfronteerd. Er ontstaan immers steeds meer kringen van gelovigen, waarin herhaaldelijk “in tongen” gesproken wordt. De meningen over de “tongen-gave” zijn zo zeer uiteenlopend, dat zij heel wat twist en tweedracht onder Gods kinderen gezaaid hebben, en daardoor tevens veel leed en verdriet.
Het Woord van God is voor ons de enige bron van informatie in geestelijke zaken, ook wat betreft de “tongenkwestie”. Wij mogen ons nimmer laten leiden door onze gevoelens of onze ervaringen. Wij mogen ons evenmin laten beïnvloeden door de wonderlijke ervaringen, die anderen gehad hebben.Bijbelse vragen worden niet opgelost door ervaringen van mensen, maar door het Woord van God zelf. Slechts door zorgvuldig Schriftonderzoek kunnen wij te weten komen, wat God zegt over het “spreken in tongen”. En als iemand deze brochure terzijde legt, omdat het zijn eigen persoonlijke inzichten en ervaringen niet weergeeft, dan zoekt hij niet even ernstig naar de waarheid als schrijver dezes gedurende vele jaren gedaan heeft en nog doet.

Lees verder

(Visited 2 times, 1 visits today)
Updated: 17/06/2017 — 04:56

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme