Het tegenwoordige werk van Christus

INLEIDING
Het tegenwoordige werk van Christus is feitelijk het grote onderwerp van heel het Nieuwe Testament en in het bijzonder van de nieuwtestamentische brieven. Die brieven zijn immers geschreven aan gelovigen. Zij hadden het Evangelie gehoord en aanvaard en waren daardoor wedergeboren. En juist voor hen is er een boodschap over dat werk van Christus.

Helaas weet men vandaag weinig te vertellen over het tegenwoordige werk van Christus. Als je aan gelovigen vraagt wat de Heere Jezus in hun leven betekent, dan krijgje meestal als antwoord dat Hij voor onze zonden gestorven is. Het lijkt er daarom op dat de Heere Jezus tegenwoordig helemaal niets doet. Vervolgens proberen ze Hem in beweging te krijgen, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen.
Men leest in de Bijbel over het werk van de Heere Jezus Christus als iets wat Hij in het verleden al gedaan heeft. In feite heeft het tegenwoordige werk van Christus niets te maken met ons tegenwoordige leven, hoe graag velen dit ook zouden willen en God proberen over te halen daar invloed op uit te oefenen. God is echter niet te manipuleren. Dat vinden de Calvinisten ook, maar zij vinden ook dat wij daarom geen enkele invloed op onze zaligheid hebben. Daar is de leer van de uitverkiezing uit voortgekomen. Dat tegenwoordige werk van Christus heeft dan ook niet tot doel ons tegenwoordige leven op te kalefateren, maar natuurlijk heeft het wel z’n uitwerking daarop.

Lees verder

(Visited 7 times, 1 visits today)
Updated: 18/06/2017 — 10:08

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme