Thema Israël

In het Nieuwe Testament werd Saulus van Tarsen, met brieven op zak van de overpriesters en de rabbijnen, op weg naar Damascus met blindheid geslagen. Hij hoorde de stem van God: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij’ (Hand. 9: 4).
In al deze gevallen gaf God een bijzondere opdracht aan mensen, die Hij daartoe verkoren had.
Het tweemaal noemen van de naam van Mozes diende, om de ernst en de belangrijkheid van de gebeurtenis extra te onderstrepen. De brandende braamstruik, die Mozes aanschouwde, had niet veel vuur nodig, om hem snel tot een hoopje witte as te reduceren. Zeer waarschijnlijk was de omgeving dor en droog, de struik verschroeid en verschrompeld, zijn bladeren dood en slap, zijn takken droog en saploos. De laaiende vlammen zouden hun vernietigend werk aan zulk een struik spoedig voltooid hebben. Maar de struik werd niet verteerd, geen tak of twijg of blad werd zelfs ook maar verschroeid. Is het een wonder, dat Mozes uitriep: ‘Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom ae braamstruik niet verbrandt (Ex. 3: 3).
Mozes kreeg hier aanschouwelijk onderwijs! Deze visuele objectles was kort en duidelijk. Hoewel alle tekenen wezen op een snelle vernietiging van de braamstruik, werd hij niettemin op bovennatuurlijke en wonderbaarlijke wijze bewaard. Op datzelfde ogenblik bevond het Hebreeuwse volk zich in slavernij in Egypte; in de smeltkroes van ‘vurige’ verdrukkingen. Alle tekenen wezen op een snelle en volledige vernietiging – maar evenals de braamstruik zou dit volk op bovennatuurlijke en wonderbaarlijke wijze bewaard worden. En evenals de braambos, zou Jehova uit het midden van dit volk spreken.
Op welk een geschikt tijdstip gaf God deze openbaring. De Hebreeën waren nog geen natie geworden; dat zou later gebeuren bij de berg Sinaï. Maar bij het allereerste begin van de geschiedenis van dat volk was het nodig, dat Mozes drie basis-feiten begreep.

Lees verder

(Visited 5 times, 1 visits today)
Updated: 18/06/2017 — 08:47

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme