Tussen hemelvaart en wederkomst

Voorwoord

Tussen hemelvaart en wederkomstWe leven in een tijd waarin een goed zicht op het Plan van God verloren lijkt te gaan, waardoor de verwarring alom toeneemt. Men slaakt kreten die totaal niets van doen hebben met dat wat God in deze tijd, de tijd tussen hemelvaart en wederkomst, aan het doen is. Daarom is het nodig de gelovigen bekend te maken met de plaats, die zij in genade van God ontvangen hebben.
Iets wat in de Bijbel duidelijk naar voren komt is dat wij wel in de wereld, maar niet van de wereld zijn. Dit gegeven wordt in deze brochure verder uitgewerkt. In eerste instantie door te laten zien welke plaats de Gemeente, het Lichaam van Christus, in Gods Heilsplan inneemt. De Gemeente is een geheimenis, dat pas ná de hemelvaart geopenbaard werd. Vóór de wederkomst van Christus (op aarde), zal dat Lichaam z’n voleinding hebben bereikt. Behalve dat de Gemeente een verborgenheid was in die zin dat er vroeger niets over bekend was (dan alleen bij God), is zij ook een geheimenis in de wijze waarop zij zich openbaart. Immers er is niemand die naar een bepaald gebouw of een bepaalde plek zal kunnen wijzen en zeggen: ”Daar is de Gemeente”. Nee, de Gemeente is voor de wereld een verborgenheid en houdt zich niet bezig met die dingen die wereldse waarde hebben.
En dat geldt ook voor de individuele gelovige, die immers lid is van die Gemeente: Niet geworteld en gegrond in deze wereld, in deze maatschappij, maar als vreemdeling en bijwoner geworteld en gegrond in Christus.
Of, om het in de woorden van het laatste hoofdstuk van dit boekje te zeggen: als ambassadeurs van Christus. Wij zijn mensen, die in de wereld wonen, maar van een ander Koninkrijk zijn, het Koninkrijk van de Zoon. In deze tijd is dat Koninkrijk in de hemelen. Vandaar: ”burgers van een rijk in de hemelen”.
Een verfrissende kijk op de plaats van de Gemeente en de plaats van de gelovige in dat Lichaam van Christus. Een kijk zoals de Bijbel die geeft.

Oudewater, juli 1989

Lees verder

(Visited 6 times, 1 visits today)
Updated: 18/06/2017 — 10:06

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme