Typologie in de Bijbel

Voorwoord

Typologie in de BijbelMen zegt wel eens: de praktijk is de beste leermeester. Welnu, dat geldt zeker ook voor het bestuderen van de Bijbel. Wie meent kennis te kunnen of moeten nemen van Gods Woord zonder de Bijbel te lezen en te onderzoeken die komt bedrogen uit. De Bijbel is niet gelijk lectuur, waarbij volstaan kan worden met oppervlakkige lezing. De Bijbel is het Woord van God! Als de Bijbel open gaat spreekt God tot ons. De praktijk leert ons, dat velen wel de Bijbelse geschiedenissen kennen, in grote lijnen althans, maar nooit de diepere betekenis daarvan hebben onderkend. Meestal omdat ze dat nooit is bijgebracht. Het komt dan ook vaak voor, dat gelovigen enthousiast worden als zij bepaald worden bij de rijkdommen, die God in Zijn Woord heeft neergelegd. Typologie noemen wij dat dan dikwijls. Dat is de boodschap van God, die in “beeld” gebracht is door middel van typen. Deze brochure is (opnieuw) geboren uit de praktijk naar aanleiding van de vraag wat typologie nu eigenlijk is en hoe je dat moet bestuderen. De bedoeling was niet om alle typen te noemen (voor zover dat mogelijk zou zijn) of een volledig, diepgaand naslagwerk over het onderwerp te produceren. Het is alles slechts even aangestipt, in het kort, wetend, dat een goed verstaander maar een half woord nodig heeft… Het is een handreiking aan hen, die niet zo vertrouwd zijn met de typologie en tegelijk een aanzet voor elke gelovige om zich te verblijden in de rijke buit die God heeft gegeven (vgl. Ps. 119:162). De volgende notities zijn bedoeld als een korte, eenvoudige inleiding op dit onderwerp, die kunnen dienen als handvaten om er zelf mee verder te gaan… en/of aan anderen door te geven.

Lees verder

(Visited 23 times, 1 visits today)
Updated: 18/06/2017 — 10:09

2 Comments

Add a Comment
  1. Ik heb deze brochure ook, wèl gelezen :mrgreen:

  2. 't Zingend Voske

    Ik verw8 niet anders! ;-)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme