Wee, wee, gij grote stad, BABYLON

(Openbaring 18:10)

HOOFDSTUK 1

Rumoer in het midden der aarde

De laatste tientallen jaren is de aandacht voor de gebeurtenissen in het Midden-Oosten sterk toegenomen.
Oude tijden herleven in een nieuwe vorm. Oude landen zijn herrezen, soms onder nieuwe namen. Met name de stichting van de Joodse staat, Israël, heeft grote beroering teweeggebracht onder de volkeren.
Vooral de Arabische landen in de omgeving van Israël hebben overduidelijk blijk gegeven van hun onvrede met de huidige situatie. Ondertussen is Israël uitgegroeid tot een belangrijke mogendheid en heeft het verschillende aanvallen weerstaan.
De laatste jaren worden vooral gekenmerkt door het zgn. Palestijnse probleem”. Palestijnen, die een eigen staat claimen en daarvoor het land van de Joden de meest geschikte plaats achten, vechten voor hun “rechtvaardige” zaak.
Deze kwestie heeft bijgedragen tot een verscherping van de haat tussen Joden en Arabieren, die er overigens al van oudsher is.
Joden, Arabieren, Palestijnen, Israël, Jeruzalem, Egypte, Libanon, Syrië… namen die al weer vele jaren bekend zijn voor iedereen. Eigenlijk ontbrak er nog één naam, die Bijbels-historisch gezien toch uitermate belangrijk is: BABEL, of in het Grieks: BABYLON. Het is de illustere naam van een stad, verbonden aan een rijk, die in tal van Bijbelgedeelten voorkomt, vanaf het boek Genesis tot in Openbaring.
Niet alleen historisch van belang dus, maar ook profetisch!

Lees verder

(Visited 3 times, 1 visits today)
Updated: 20/06/2017 — 21:03

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme