Worden alle mensen behouden?

VOORWOORD

De titel van deze brochure luidt: “Worden alle mensen behouden?”
Op het eerste gezicht misschien een wat vreemde vraag. Sommigen zullen direkt denken: “O, dat gaat zeker over de leer der alverzoening”.
Bij anderen is de vraag wellicht nog nooit opgekomen. Toch is deze vraagstelling aktueel!

Wij leven vandaag in een tijd, waarin de Bijbelse boodschap wordt bezoedeld.
Zo valt in menige prediking of publikatie te bespeuren, dat men ervan uit gaat, dat alle mensen kinderen van God zijn, en dat het dus met alle mensen ook wel goed komt. Men spreekt over God, Die de wereld liefheeft en niet wil, dat sommigen verloren gaan… dus, zo konkludeert men, worden alle mensen behouden.

Lees verder

(Visited 4 times, 1 visits today)
Updated: 21/06/2017 — 19:54

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme