Exodus 5

Mozes en Aäron voor Farao

Exo 5:1 En daarna gingen Mozes en Aaron(verheven berg, lichtbrenger) heen, en zeiden tot Farao: Alzo zegt de HEERE, de God van Israel: Laat Mijn volk trekken, dat het Mij een feest houde in de woestijn!
Exo 5:2 Maar Farao zeide: a) Wie is de HEERE, Wiens stem ik gehoorzamen zou, om Israel te laten trekken? b) Ik ken den HEERE niet, en ik zal ook Israel niet laten trekken.

a) Job 21:15 Wat is de Almachtige, dat wij Hem zouden dienen? En wat baat zullen wij hebben, dat wij Hem aanlopen zouden? 

b) Exo 3:19 Doch Ik weet, dat de koning van Egypte ulieden niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand.

Exo 5:3 Zij dan zeiden: c) De God der Hebreen is ons ontmoet; zo laat ons toch heentrekken, den weg van drie dagen in de woestijn, en den HEERE, onzen God, offeren, dat Hij ons niet overkome met pestilentie, of met het zwaard.

Lees verder

(Visited 5 times, 1 visits today)
Updated: 24/06/2017 — 21:47

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme