Geen haar beter

Als voormalig actief lid van de Centrum Partij ’86 kan ik be-amen wat of deze dame zegt. Ik was drukdoende met stickers van de CP’86 aan het plakken en werd op gegeven moment gevraagd om ook in Den Haag en Rotterdam te gaan plakken. Blijkbaar hadden ze daar het lef niet in hun donder om hetzelfde te doen als ik. Maar als het op knokken aankwam dan lieten zij zich van zichzelf spreken.

Ik ben bij een tal van bijeenkomsten geweest, waaronder ook die in De Engel. Toen ik zoals gewoonlijk vroeg aan kwam op Den Haag Centraal zocht ik het bestuur op met wie of ik eigenlijk het meeste contact had. Ik verbaasde om alle media, fotografen etc. die aanwezig waren, het deed me niet afschrikken. Naarmate de tijd vorderde kwam Martijn Freling met zijn clubje uit Rotterdam aan. Ik zei tegen één van ons: “Is dat ‘LINKS’, nee, dat is Freling met zijn club.” Wat een zooitje geteisem!

Ik heb op dat moment in dubio gestaan, m’n trein was aanwezig, ik kon er zo inspringen en aftaaien, maar mijn nieuwsgierigheid won het. De vergaderplek bleek te zijn verraden en we moesten naar elders en dat werd het restaurant ‘De Engel’, waarvan de eigenaar ook geen weet had wat voor clubje er zou komen. Ik kon meerijden met één van ons. Aldaar aangekomen en de zaal bezet viel het me op dat het jong grut zeg van 17 tot een jaar of 25 omstreeks 10 uur koffietijd al grotendeels bezopen was.

Ik distantieerde me ervan en kwam naast een oude baas te zitten waar ik ook niet erg vrolijk van werd, omdat die ogenschijnlijk veel met meneer Hitler ophad. Nou ja, het is niet anders. Onderwijl bleek ‘links’ te zijn ingelicht door de één of andere DJ van de radio en ditmaal stond om de meter iemand van de Mobiele Eenheid, niet tegen ons gericht maar ter bescherming. Op dat moment begreep ik er geen bal van. De zogeheten vergadering kwam niks van want van de ME was te kennen gegeven dat er twee bussen klaar zouden staan, en wat voor de microfoon was gezegd had men ook al kunnen lezen in het Partijblad. Steward mocht nog even van leer trekken en sprak ons fel toe en deed er eigenlijk niet goed aan, véél te beladen, véél te agressief.. maar wat toen gebeurde???

Die stoere ferme knapen, ook dat dronken zooitje achterin gingen zich omhullen met sjaals, zelfs met WC-papier en ik die zoveel lafhartigheid niet kon verdragen schreeuwde: “Als je ergens voor staat dan ga je met open vizier naar buiten!” Verscheidene tikten op hun voorhoofd, ze zouden in deze tijd ‘toetsenbordridders’ worden genoemd. Ik ging naar buiten en ja hoor camera’s met name die van TV waren paraat en zonder het te weten was ik met een gekke bek op het NOS-journaal te zien.

Voordat ik de bus instapte kreeg ik nog een glimp van ‘links’ in het oog, gewapend met steigerpijpen (serieus), knuppels, messen, flessen en ga zo maar door. Het bestuur had nog zo gevraagd ons koest te houden, maar één van het jonge grut moest toch nog even voor een grote krant een Hitlergroet brengen, je kan trots op jezelf zijn.

In de bus waren spoedig alle ramen stuk, niet door wat er tegen de bus werd gegooid maar eerder wat de bus uitging, en ik dacht nog dat die asbakken als aandenken werden meegenomen, maar het was ‘strooigoed’. Tegen Wim had ik nog gezegd dat ze dat jonge grut moesten royeren, maar die gaf me te kennen dat dat de knokploeg was. Vreemd, als je je naar buiten gedraagt als een gewone partij dat heb je geen knokploeg nodig was mijn visie.

Ongeveer in dezelfde tijd was ik tot geloof gekomen en kon het één met het ander niet meer combineren maar kon dat Wim niet aan zijn verstand brengen, mede ook omdat ik nog te weinig kennis had van het Woord. Beide partijen worden aangestuurd door de bokkepoot en houden elkander in stand door mekaar te bespotten of elkander het hoofd in te slaan. En precies als de dame zegt in haar filmpje: eigenlijk zijn het ontevreden kinderen die weigeren naar zichzelf te kijken.

Had God het zó bedoeld? Nee, want Hij was het die scheiding maakte bij Babel, maar er zitten overal machtswellustelingen die er baat bij schijnen te hebben op bepaalde volken teniet te doen waardoor je volksverhuizingen of oorlogen krijgt. Straks komt de Heer terug en dan komt Hij in toorn!

P.S. = Toen ik de allereerste keer verscheen op de Conferentie in Wuppertal werd ik door een vader die incest pleegde op zijn beide dochters en een man genaamd Marius uit Scheveningen uitgemaakt voor fascist alsof het kostbaar uitgestorte bloed van de Here Jezus Christus er niet toe deed.

Een goed begin is het halve werk, ik ben immers nu volledig uitgestoten, maar ze hebben eender met Christus gedaan en Die zegt dat ik me daarin mag verheugen. Hallelu Yah!

(Visited 8 times, 1 visits today)
Updated: 30/08/2017 — 18:53

1 Comment

Add a Comment
  1. nieuwsbrekertje opaaaaaaaaaaa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme