H.A.A.R.P. is overduidelijk de schuldige aangaande aardbeving Mexico

The complexities of rare and extraordinary natural phenomena, like powerful earthquakes, come with mysteries not fully understood. One that seems to get quite a bit of attention from scientists and skeptics alike is earthquake lights, flashes or other glowing phenomena that occur before or during a quake. (Source)

Destijds werd dit fenomeen ook waargenomen bij de zware aardbeving in China en een destijds bevriende electroloog maakte me gelijk attent dat dit met hoge spanning heeft van doen, dús High Frequency Active Auroral Research Program, bekijk de video in de rechterbalk om te weten wat H.A.A.R.P. is. De aardbeving en tsunami in Japan was eveneens gemanipuleerd.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Updated: 09/09/2017 — 08:04

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme