Categorie: Stamboom

Dat geteisem uit het Oosten des Lands

Hendrick Vorsschesang en Maria Weerdes

Henric Vossesang,zoon van Jacob Hendricksen Vosschesanck en Fenne Arents Welmers, trouwt op 23-05-1739 te Rijssen met Marijke Weerds, dochter van Willem Weerds en zij krijgen zes kinderen:

 1. Gerrit Vorsschesang, landb. op Huiskes in Elsen, geboren tussen 1744 en 1748 te Herike, overleden op 01-11-1826 te Elsen. 
 2. Hendrik Vorschezang [Record: 13443]; Doopdatum: 05-1750; Buurtschap: Harke
  Boerderij: Vorsgezang.
 3. Jacob Vorsschesang, geboren tussen 1739 en 1744 te Herike.
 4. Willem Vorsschesang, geboren tussen 1739 en 1744 te Herike.
 5. Jenneken Vorsschesang, geboren te Herike, gedoopt op 17-05-1744 te Goor
 6. Jan Vorsschesang geboren tussen 1744 en 1748.

In 1749 lenen Hendrik Vorschesank en Maria Weerdes f400,- van Jacob Bruins, burgemeester der stad Goor en zijn vrouw Johanna Cuiper, met als onderpand hun katerstede de Vorschesank.

En zoo kocht Maria Smits of Weerds (weduwe van Jacob’s zoon Hendrik Vorschesanck) in 1750 van de heer J.J. Fockink, burgemeester van de stad Deventer, 3 stukjes land in de ”Harker Esch”. Hiertoe werd f 150,- geleend van Bernardus van Eerden en Elisabeth Donders te Goor. (De Hofmarken)

Marijke (Maria) Weerds hertrouwt met Garrijt Wilbers die weer hertrouwt met Engele Willems Zuitenbarg, en Engele die weer hertrouwt met Arent Schutte.


Jan op de Haer, zoon van Jacob Hendricksen Vosschesanck en Fenne Arents Welmers, trouwt voor de kerk op 03-12-1730 te Markelo met Gerritjen Wenning, geboren ca 1705 te Stokkum, dochter van Esken Wenning, en krijgen 4 kinderen:

 1. Jenneken op de Haer, geboren te Stokkum, gedoopt op 11-11-1731 te Markelo.
 2. Henderine op de Haer, geboren circa 1735 te Stokkum, huwt 10-1764 wed. Lammert ten Bosch.
 3. Jan op de Haer, geboren circa 1743 te Stokkum.
 4. Jeupe/Jacomina Haargeert, geboren te Stokkum, gedoopt op 09-09-1751 te Markelo, overleden circa 1797 te Stokkum. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 08-07-1786 te Markelo met Jan te Daalwich of Haarjan, 31 jaar oud, geboren te Herike, gedoopt op 17-11-1754 te Markelo, overleden op 27-04-1811 te Stokkum op 56-jarige leeftijd, zn. van Derk te Daalwich. (Bron)

Egbert, zoon van Jacob Hendricksen Vosschesanck en Fenne Arents Welmers, trouwt ca.1755 met weduwe Philipsken Olijdam of Poelman. Egbert werd eigenaar van de Koekoek in Elsen.

Het begon met Wessel op de Haar

Van een amateur-genealoog waarvan ik de gegevens kwijt ben en slechts weet dat hij de familienaam Vinkers volgde, die ik op mijn beurt even hielp, kreeg ik een stuk of wat scans toegestuurd waardoor ik bijna 100 jaar terug in de tijd ging. Via De Hofmarken vind ik het volgende:

Erfnaam: Harjaans/Haarjan; Oudste vermelding ca 1560; Huidig adres Twikkelerweg 2.

Historie boerderij
De naam van het erve is op dezelfde manier ontstaan als bij buurman Hargeerds; de eerste bewoner was een Jan wonende op de Haar. Dit zal ook ongeveer in het midden van de 16e eeuw zijn geweest.

Maar alvorens ik daarmee begin, ga ik eerst in op de linkerkant van het blad waar Jan op Vorsschezang/Vossezang te Herike staat. 

Deze Jan wiens vrouw onbekend is krijgt 3 nakomelingen, te weten: 

 1. Jan Vorsschezang,
 2. Aaltje Vorsschezang en
 3. Gerrit Vorsschezang.

De 1e trouwt met Geertje Hendriks en doet dat in Lochem in het jaar 1670, ze zijn woonachtig op Boerderij den Nieuwen (Oolde) Veltkamp.

De 2e trouwt met Jan Jansen voor den Boom en doet dat in Gorssel in het jaar 1670

De 3e trouwt met een onbekende vrouw en krijgt 3 nakomelingen, te weten: 

 1. Jan Vorsschezang
 2. Mechtelt Vorsschezang
 3. Judith Vorsschezang

De 1e trouwt in Herike 1689 met Geesken Lamberts Poelman en krijgen twee kinderen te weten:

 1. Hendrik *1691
 2. Jenneken *1693 beide kinderen stierven vermoedelijk al vroeg.

De 2e trouwt in 1682 met Berend Gerrits van Colmschate

De 3e trouwt in 1677 met Jan Vinkers (Sweers) en sterft in het kraambed †20 januari 1678 de baby Judith wordt op Vorsschezang/Vossezang geboren.

Jan Vinkers hertrouwt in 1681 met Grietje op Aalberink en verhuizen na dat jaar naar Aalberink.

Hier houdt deze stam op.


Wessel op HaarJaans wordt vermeld: 1601. Verpondingsregister. Bewoond door Haer Wessel, kotter met 1 mudde landes. Het is onbekend welke vrouw hij trouwt [Record 11648] en krijgt 1 kind:

 1. Jacob op de Haar

Deze Jacob trouwt in 1655 een onbekende vrouw [Record: 5824] en krijgen 1 kind:

 1. Hendrik op de Haar 

vader Jacob sterft 06-09-1712 te Markelo. (1675. Vuurstedenregister. Haer Jacob.)

Hendrik op de Haar trouwt 30 juni 1678 met Berentje Jansen Fokkers [Record: 2912]. Zij krijgen vier kinderen:

 1. ? ter Haer, geboren te Stokkum, gedoopt 08-1680 te Goor.
 2. Jacob ter Haer, gedoopt 12-1682 te Markelo.
 3. Jan ter Haer, geboren te Stokkum, gedoopt op 19-09-1685 te Markelo.
 4. Grietjen ter Haer, geboren te Stokkum, gedoopt op 13-11-1687 te Markelo.

Vader Hendrik sterft in 1711

Jacob Hendricksen Vosschesanck trouwt met Jenne Oink [Record: 1456] . Zij krijgen geen kinderen en Jenne Oink sterft in Stokkum en wordt op 03-05-1710 te Markelo begraven.

Jacob Hendricksen Vorschesang hertrouwt in februari 1711 in Markelo met  Fenne Arents Welmers (dochter van Arend Welmers). In hetzelfde jaar verhuizen de twee naar Caterstede Vorschezang en krijgen 4 kinderen:

 1. Hendrick Vorsschesang Record: 12085; Doopdatum: 22-05-1712; Buurtschap: Harcke;
  Boerderij: Vorsgezang.
 2. Jan op de Haer.  Stokkum, doop: 01-10-1713
 3. Geesken geboren in 1714; Record:12157; Doopdatum: 28-01-1714; Buurtschap:Harcke; Boerderij: Vorsgezang.
 4. Egbert die in 1715 werd geboren

In 1723 kochten Jacob Hendricksen Vosschesanck en vrouw Fenneken Vosschesanck deze katerstede, vrij en in eigendom, van Jan, Henrick, Jan Junior en Essele Brands. Hiervoor lenen Jacob en Fenneken f 400,- van Jacob Muyderman.

In 1730 koopt Haer Jacob van de echtparen Gerrit Montenij/Janna Helmich en Hendrick Snel/Berndina Maria Jabbinga, wonende in het dorp Markelo, voor f 200,- een mudde gesay landes gelegen in den Niemeyers Camp sijnde vrij en allodiael. De aentast van het lant sal geschieden Jacoby 1731 daer het nu met rogge is besayd. (Bron: De Hofmarken)

Morgen is er weer een dag (als het goed is) en dan ga ik weer verder.

Pagina 1 van 11
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme