Categorie: Medicijn

Ancient Medicine with Anne and Marie

Anne and Marie are very excited to introduce you to the new Facebook Page – Ancient Medicine – https://www.facebook.com/pages/Ancient-Medicine/289098361277862

We are overwhelmed with the response we have had in such a short period of time and the news that we have been given the opportunity to host our own monthly radio show really is the icing on the cake!!

So stay tuned to our Facebook Page for all upcoming features and guests here on USOKS Radio…

Thank You Everyone – Anne and Marie xx

Updated: 30/05/2017 — 00:31

Curcumin Reduces Anxiety and Depression Even In People With Major Depression

Dietary supplements formulated with highly bioavailable curcumin may allow for faster recovery after competition-level training, and blunt training-related decreases in performance , says new data presented at Experimental Biology.

Powdered turmeric has been used for centuries to treat a host of illnesses. It inhibits inflammatory reactions, has anti-diabetic effects, reduces cholesterol among other powerful health effects. A recent study led by a research team in Munich showed that it can also inhibit formation of metastases.

Dietary supplements formulated with highly bioavailable curcumin may allow for faster recovery after competition-level training, and blunt training-related decreases in performance , says new data presented at Experimental Biology.

Using OmniActive’s supplement ingredient, scientists reported that supplementation for eight weeks resulted in significant reductions in levels of creatine kinase, a marker of muscle damage, while self-reported pain scores were also significantly lower 24 hours post-exercise.

A daily 200 mg dose of curcuminoids (in the form of 1,000 mg supplement) was also associated with a decrease in performance declines observed during

“These data suggest that high dose bioavailable curcumin (200 mg curcuminoids) attenuates performance decrements following downhill running, eccentric loading, which may improve subsequent adaptations to chronic training,” wrote the researchers in the FASEB Journal .

Dr Ralf Jager from Wisconsin-based Increnovo and co-author on the study reports, explained that curcumin’s sports nutrition benefits were linked to its antioxidant and anti-inflammatory potential.

Read more

Updated: 30/04/2017 — 16:46

Hoe of de Gemeente door ‘duivelse narcisten’ naar de bliksem gaat

In de Evangelische Maranatha Gemeente waar of ik sinds 1995 tot 2013 kwam zaten een stuk of wat ‘verborgen narcisten’. Het zijn die mensen die satan een voet geven om inwendig de samenkomst stuk te maken. Ik noem geen namen want narcisten mogen in principe alles doen maar o wee wanneer je ze tegengas geeft, zoals ik deed jegens een narcist in de gemeente, dan teken je, je eigen doodsvonnis. En raad eens wat, ongeacht dat de Schrift zegt: “Liegt niet tegen elkander” word je door allen die zich christen noemen voorgelogen want wie geen narcist is heeft maar één doel voor ogen en dat is hiërarchie. Zo goed als allen knuffelen “Diabolische Narcisten”:

Eerder kreeg ik het boekje van Alice Miller – Drama van het begaafde kind onder ogen maar daar moet je toch een boel kennis hebben van de termen die men in de psychologie gebruikt hebben om te kunnen vatten wat er eigenlijk geschreven staat.

Toen ik in 2013 de toegang werd onthouden van de bovengenoemde gemeente plus dat ik – elders genoemd in deze website te vinden onder Heerenveen en Hengelo – twee narcisten trof die ik eigenlijk al heel lang kende en bliefden over mijn rug als koningin te worden behandeld, ben ik op onderzoek uitgegaan en trof ik beide boeken Ratgevallen die ik overigens nog de beste vind, omdat de schrijfster na haar eerste boek feedback kreeg dat het niet alleen mannen zijn die narcist zijn maar vooral ook vrouwen, hetgeen wat ik elders op internet niet kan vinden en waardoor je dat achterlijk geslacht wat ook niet met ‘r poten van die vrucht kon afblijven, of om het met James Brown te zeggen – It’s A Man’s Man’s Man’s World en die vrouwen hadden veel beter achter het aanrecht kunnen blijven en kinders opvoeden hetgeen Bijbels verantwoord is.

Sinds 1997 werd ik aangevallen door een vriend van de narcist die nu ter observatie zit in het Pieter Baan Centrum en wie een gevangenisstraf van een jaar volgt, deze persoon heeft 16 jaar van mijn leven vergalt. Ik heb aangifte gedaan en dankzij een voormalig verslaggeefster de media en de volksvertegenwoordigers aangeschreven, werd nota bene door twee zich broeders noemende gepusht om een advocaat te nemen, totdat ik in de Bijbel las over de onrechtvaardige rechter. Je gaat als wedergeboren christen niet in zee met ongelovigen omdat Efeze nadrukkelijk waarschuwt dat we niet hebben te vechten tegen vlees en bloed. Allen die mij hebben bedreigd met de dood en/of mij hebben nagewezen zijn nu niet thuis, ongeacht wat op CIP staat geschreven.

Ik heb aldoor met mijn website naar Hem verwezen gebruikmakende van hetgeen derden hadden gemaakt. Ik heb telkenmale gezien en ervaren dat wanneer je iemand een Bijbel overhandigd, dat men het ondanks wat er tevoren is gesproken het boek aan de kant flikkert.

Ieder heeft zijn en haar verantwoordelijkheid, ik verwijs in de links waar of je terecht kan, als jij het niet beproeft en liever naar de hel gaat, so be it, ik zal er niet wakker van liggen!!

Updated: 15/04/2017 — 07:15

Bladeren in je doos

Een vrouw die lekker strak is van onder, welke man wil dat nou niet? In Suriname beseffen de vrouwen dat maar al te goed. Zij weten hoe je een man moet blijven plezieren zodat hij niet gaat jagen op andere vrouwtjes. Of dat ook niet gebeurt blijft de vraag, maar Surinaamse vrouwen weten wel wat ze moeten doen om zo aantrekkelijk mogelijk te blijven. Het geheim: bladeren uit de jungle. Nou ja geheim… Het bestaat al eeuwenlang en er wordt nog steeds volop gebruik van gemaakt. De bladeren zorgen ervoor dat de vagina strakker wordt. Het wordt zelfs zo strak dat het lijkt of dat de vrouw weer maagd is. En laat dat nou net plezierig zijn voor de man. Lees verder

Updated: 08/03/2017 — 22:45

Zelfmoord in Beverwijk?

Zou je dat wel doen? En zo ja, waarom?

Onlangs heeft de buurman, fijne gozer, z’n eigen om zeep gebracht. Verre van leuk, ’t schijnt door ophanging en bedenk dat hij dan niet de originele ophanging zou hebben gedaan waarbij je de nek breekt en zal hij door verstikking om het leven zijn gekomen. Verre van prettig om zó te gaan.

Laten we aannemen dat het nu beter met hem zou zijn, immers op graven staat vaak “R.I.P.” of “Vanitas vanitatum et omnia vanitas”. Het RIP suggereert dat men in vrede rust, het latijn dat alles ijdelheid is en vraag je onherroepelijk af waar het leven dan toe dient?

Uit de buurman zijn mond heb ik een week of wat geleden gehoord dat wanneer je dood bent dan alles is afgelopen, dat er geen hemel of hel is. R.I.P. Ebel Ronald de Ruig, *01-02-1968, †22-01-2017. Dus na 48 jaar levend te zijn geweest ben je ineens niet meer. Nou is mijn moeder op 4 januari van dit jaar overleden en die was 90 jaar oud, heeft veel meer van het leven meegepakt, naar ik weet de laatste jaren niet meer omdat niet iedereen zo sterk bleek te zijn als zij. Maar was is 90 jaar nou eigenlijk – voornamelijk aftakeling – maar de mens is niet geformeerd om dood te gaan, we zouden jong blijven en tegelijkertijd eeuwen oud worden zonder gebrek of ziekte. Mijn buurman wist mijn keuze aangaande het leven en beide heb ik hen op het hart gedrukt dat het stukken beter gaat mét als zonder Hem, d.i. Christus. 

Rust! Dat is eigenlijk het eerste wat of je krijgt.

Zou je Hem alleen maar aannemen om daarna suïcide te plegen dan ben je tenminste verzekerd. Tal van vrienden zijn me voor gegaan en gelukkig weet ik dat er zijn die ik weer zal zien, zien in een volmaakte wereld waar geen oorlog, haat en nijd zal zijn. Waar liefde en rechtvaardigheid de boventoon voert. Zo’n wereld bestaat voor velen niet, fantasie… maar iedereen begeert het, wat doe je jezelf dan aan, aannemende dat je dood niets meer bent, was dan alles voor niks?

Als je lust hebt om uit het leven te stappen, omdat je het niet meer ziet zitten voor weet ik veel wat voor reden, geef dan tenminste je hart aan Christus, dan neem je hoop mee dat je op een dag ontwaakt in een volmaakte wereld. Maar als je Christus deelachtig wordt en Hem vraagt jou te leiden, te helpen met je problemen, dan doet Hij dat en kan je nog lang genoeg van dat inmiddels nieuwe leven genieten. Heb je vragen en/of zoek je een oor? Reageer dan gerust.

How To Get Rid Of Mice Permanently In All Natural Way!

There is high risk if a mice is just roaming around in your house. This small creature is very difficult to catch and get rid off. The question is how to get rid of mice naturally. Here are some methods you can use to resolve the issue.

Natural and safe ways to get rid of mice!

Method 1:

This might be a surprising information for you, but it work! It is about soft drinks to get rid of mice. The fact is mice do not burp, thus, soft drinks are considered as handy too to kill the mice

Process:

1. At the night time pour the soft drink in an old container
2. Now, place it at a spot where you often see the mice roaming around.
3. You can also leave it near some food stuff so that mice will for sure visit.
4. Keep it overnight, in the morning you will find the mice the dead.
5. It is really a gross method but it is very effective to remove mice from your house.

Method 2:

This method is just to make a mice fool off and make it confuse between plaster of Paris and flour.

Process:

1. Combine 2 tbsp of flour with 1 tbsp of dry plaster of Paris.
2. Add 1 tbsp of salt to the mixture
3. Now, place it open and let the mice it.
4. The mixture will make the mice thirsty and once mice will drink water it stiff the stomach.
5. This is the quickest way to get rid of mice.

Method 3:

This method has a small change in the ingredient as the chocolate powder will replace the salt and flour.

Process:

1. Take 2 tbsp of dry plaster of Paris and add 1 tbsp of chocolate powder to it.
2. Mix it well and place it in your kitchen, make sure your children will not reach it.
3. Keep water container nearby the mixture.
4. Once the mice will eat the mixture it will also drink the water placed nearby.
5. The water will expand the chocolate mixture in the stomach and you will get rid of a mice.

Method 4:

This can be considered as the use of food chain to get rid of mice. You can get a pet like cat or dog to scare off the mice. Your cat might hunt down the mice and you will be able to say goodbye to the nasty little creature.

So, what you think? Which method are you going to use to resolve the mice issue in your house? Post in the comment box about your experience during getting rid of mice. Share the information with your friends and family and pass on the natural way to get rid of mice.

Updated: 07/01/2017 — 18:30

9 Natural Antifungal Remedies to Eliminate Candida Overgrowth

Candida albicans, the most common type of yeast that causes infection in humans, is actually a type of fungus. Although it normally exists in small quantities in the mouth and intestines, an uncontrolled candida overgrowth can cause a wide range of symptoms, including mood swings, “leaky gut,” brain fog and depression. (keep reading for some great antifungal remedies)

In many cases, candida overgrowth can be addressed with lifestyle changes, such as avoiding certain foods – including processed sugar, refined flour and alcohol – embarking on a cleansing diet, and taking probiotics to re-establish a healthy balance of bacteria in the intestinal tract.

Antifungal remedies designed to protect your life

The nine natural antifungals (below) can help reinforce the effects of proper diet and probiotics, reduce candida cells, and help restore your health. For maximum benefit, you can try two or three of them together. However, in order to avoid uncomfortable “die-off” reactions that occur as the antifungals take effect, it is best to proceed slowly at first.

One word of caution: If you suspect you have a serious fungal condition, you should consult a knowledgeable naturopathic practitioner – and always get the “go-ahead” before trying these natural antifungals.

Caprylic acid: Coconut oil to the rescue

Caprylic acid is probably the “gold standard” of natural candida treatment. This beneficial fatty acid has been clinically proven to kill candida albicans – while helping to restore natural stomach acidity. For maximum benefit, you can obtain your caprylic acid in the form of coconut oil, which also contains the natural antifungals lauric acid and capric acid.

Many natural healers recommend working your way up to 5 tablespoons a day, starting with a smaller amount to avoid die-off reactions. If coconut oil is not practical for you, caprylic acid is commercially available in gel capsules, to be taken twice a day with meals.

Grapefruit seed extract: Beat candida with bioflavonoids

Grapefruit seed is a potent antifungal agent that is also packed with bioflavonoids and antioxidants. It not only attacks candida by breaking down yeast cell walls, but also enhances the immune system and helps to repair damaged liver cells.

In one study, grapefruit seed extract outperformed 30 different antibiotics and 18 fungicides – quite an impressive feat. However, as candida albicans has shown an ability to adapt to this extract, it should be combined with other natural antifungals.

GSE is sold in tablet and liquid form. Hint: if taking the liquid concentrate, dilute it well, using about 10 drops of GSE to at least 8 ounces of water.  This powerful antifungal can interact with prescription medicines, so check with your doctor before using it.

Oil of cloves: Enlist the power of eugenol

Oil of cloves is another effective antiseptic and antifungal that quickly kills candida cells while simultaneously boosting the immune system. Its active ingredient, a compound called eugenol, gives cloves their spicy flavor – and their antifungal powers.

Make a tea from clove oil by adding 15 to 30 drops of the oil to warm water; you can drink the tea up to three times daily. If you find the taste objectionable, you can flavor it with a few drops of cinnamon essential oil.

Read more

Updated: 20/12/2016 — 01:39

The 4-Ingredient Elderberry Syrup That Destroys the Cold and Flu

There are several varieties of elderberry grown throughout the world, but the medicinal herb we want for its powerful cold- and flu-fighting powers is European black elderberry, or Sambucus nigra L.

Elder is a shrub that originates in Europe, Asia and Africa, and it has dark black berries and small white flowers. Medicinal uses of the elder plant go back centuries. Remnants of the plant have been found in stone age sites, and the plant was referenced in writings by Pliny the Elder and Hippocrates.

Almost all parts of the elder plant were used in ancient times. The wood was used for making instruments. The flowers and berries were used for medicine.

Of course, elderberry can be grown and harvested in your own yard. If you choose to do this, make sure the elderberry plant you grow is the correct type. The varieties native to the United States are not the same as black elderberries that are used in herbal remedies. If you do not have your own elderberry plant, you can buy the dried elderberries and use them to make your own herbal medicines.

Read more

Updated: 30/11/2016 — 07:09
Pagina 1 van 11
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme