Categorie: Religie

Driekwart kinderen betrokken bij schulden

Niet alleen volwassenen lijden onder schulden, maar ook kinderen worden hier indirect de dupe van. Bij driekwart van de situaties waarbij volwassenen om hulp vragen bij SchuldHulpMaatje, zijn kinderen onder de 18 jaar betrokken.

Gisteren op de Internationale Dag van het Kind stond SchuldHulpMaatje Nederland stil bij wat hun maatjes (vrijwilligers) in schrijnende situaties hebben betekend voor zowel ouders als kinderen. Het afgelopen jaar zijn er 23% meer mensen geholpen en zijn in totaal 1.300 crisissituaties zoals dreigende beslagleggingen, huisuitzettingen en waterafsluitingen voorkomen.

Maatjes helpen mensen met schulden (van jong tot oud). Niet alleen volwassenen zijn hierbij geholpen, maar ook kinderen. “Doordat de maatjes naast ouders gaan staan, kunnen we er samen met hen voor zorgen dat hun kinderen opgroeien in een gezonde financiële leefomgeving. We vinden het belangrijk dat we hen net zolang kunnen helpen totdat de situatie weer stabiel is en ook kan blijven”, aldus Peter Rijsdijk, directeur Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Lees verder

Uitdaging pretendeert gelovig te zijn maar hoe komt het dat bij mij onderstaande tekst gelijk in mijn gedachten springt en bij de redactie en ander meekijkers niet?

Mat 6:25  Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
Mat 6:26  Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
Mat 6:27  Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
Mat 6:28  En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
Mat 6:29  En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
Mat 6:30  Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
Mat 6:31  Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
Mat 6:32  Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
Mat 6:33  Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Updated: 23/06/2017 — 23:23

Grootste kerk van Urk

Het kerkgebouw Jachin Boaz van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk wordt uitgebreid met ruimte voor 400 zitplaatsen tot in totaal 1600, voor de erediensten. De nieuwbouw komt tussen de pastorie en de bestaande kerk in. Ook komen er extra zalen bij voor catechisatie en verenigingen.

In 2006 werd het gebouw ook al vergroot, zodat er 1200 zitplaatsen in de kerkzaal kwamen. De gemeente blijft groeien door een hoog geboortecijfer, want leden van de gemeente zijn in principe tegen enige vorm van anticonceptie.

Lees verder

En als de tent van het NBC in Urk of Tollebeek is gaat men deze massaal verwelkomen en alle diensten er van bijwonen. Of was het nou protesteren met woorden als wederdopers? Ik weet het niet precies meer. :razz:

Hoe groter de kerk – of hoe groter de EO – des temeer afval!

Updated: 23/06/2017 — 21:56

Jongerenwerker Corjan Matsinger slaat wartaal uit

De grens tussen goed en kwaad vervaagt | Corjan Matsinger kent zelf het onderscheid niet


Jongerenwerker Corjan Matsinger over de invloed van de duisternis in de populaire cultuur.

‘Ik ben een kind van de duivel/ Mama, jij hoeft niet te huilen/ Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is/ Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis’. Dat rapt Jebroer in het nummer ‘Kind van de duivel’ dat populair is op scholen, ook met een christelijke signatuur. Wat moeten ouders ermee als kinderen met dit lied meezingen? En is het zo dat kinderen en jongeren steeds meer worden geconfronteerd met de duisternis in games, films, spelletjes en boeken? Corjan Matsinger, jongerenwerker, docent en religieus trendwatcher, ziet dat wel zo. “Het grote probleem is dat niet meer duidelijk is wat goed en kwaad is.”

“Begin dit jaar hoorde ik ‘Kind van de duivel’ voor het eerst. Voordat het nummer in de top 40 kwam, was het vooral de radiozender Slam FM die dit nummer veel draaide. Deze zender is heel populair onder jongeren. Mijn eerste reactie was: ‘wat is dit?’. Ik ben best wel wat gewend, maar zelden had ik het een dergelijke negatieve boodschap zo recht voor z’n raap gehoord. Wat mij vooral raakte was de videoclip die best wel wat autobiografische elementen bevat. Daarin zie je hoe de ouders van een jongen ruzie maken en dat hij daarna met een pistool rondloopt. Aan het eind van de clip schiet hij zichzelf door zijn hoofd en zie je zijn begrafenis. Zeer naargeestig allemaal. Weet je, deze rapper noemt zichzelf Jebroer als tegenhanger van Jezus. Hij is openlijk atheïstisch. Maar als je dieper kijkt en interviews met hem leest zie je dat hij zijn nummer niet satanisch bedoelt, maar vooral zijn middelvinger naar de maatschappij opsteekt.”

Ongezonde fascinatie 
Feit blijft wel dat kinderen en jongeren dit nummer meezingen. “Dat is niet fijn, maar dat kinderen met dit nummer worden geconfronteerd is een gegeven. De vraag is alleen: hoe gaan we er als ouders en jongerenwerkers mee om? Natuurlijk leggen ouders hun grenzen anders. En het is hun goed recht als ouders zeggen: ‘dit willen we niet in ons huis hebben’. Alleen is het wel belangrijk dat we met kinderen en jongeren het gesprek hierover aangaan.

En het is hun goed recht als ouders zeggen: ‘dit willen we niet in ons huis hebben’. Já zeg dat, want met verbieden d.i. wet opleggen vermeerder je zonde. (Dan mis je, je doel!)

Kijk, vroeger was ik fan van Queen en werd ik gewaarschuwd dat als je de muziek achterstevoren zou afspelen er allerlei verborgen boodschappen te horen zouden zijn. Je kunt wel nagaan wat die waarschuwing met mij heeft gedaan. Ik ben dat direct gaan doen. Ongezonde fascinatie noemen we dat.”

Gesprek 
Maar hoe zou je dan zo’n gesprek moeten voeren? Matsinger: “Je kunt bijvoorbeeld beginnen met de vraag of de duivel kinderen heeft.

Kortom geef je de satanas gelijk alle aandacht.. in plaats van dat je nou zegt: we pakken de Bijbel erbij en lezen dat God ons voorschrijft dat het van node is de gehele wapenrusting te dragen opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 

Met jongeren kun je heel goed een interview met Jebroer laten zien zodat zij meer een totaalplaatje krijgt. Je ziet dan dat Jebroer zichzelf veroordeelt, in de slachtofferrol kruipt en een heel negatief zelfbeeld heeft. Je kunt dan hele mooie gesprekken met jongeren krijgen.

Wat je zegt, dat neigt gelijk van “ik ben beter” en dat lokt pestgedrag uit.

En vervolgens begint Corjan Matsinger over occultisme en dus wordt volkomen duidelijk dat Corjan Matsinger er zelf niks van heeft begrepen en daardoor de spreekbuis is voor de satanas.

Lees maar beter niet verder

Updated: 23/06/2017 — 21:38

Wicca… niet/wel wijs?

– Het mysterieuze contact met de godin
– De juiste bijbelse oplossing!

  • Uit de praktijk gegrepen
  • Wat maakt wicca zo aantrekkelijk?
  • Wat houdt wicca eigenlijk in?
  • Wat zegt de Bijbel over wicca?
  • Wicca bij Harry Potter
  • Machtiger dan de dood
  • Wat kunnen opvoeders doen?

UIT DE PRAKTIJK GEGREPEN

Wat Rebekka’s ouders hadden kunnen weten
Elke avond, voordat zij gaat slapen, steekt Rebekka de kaarsen aan op het kleine altaar in haar slaapkamer. Dan zegt zij ook haar gebed op:

“Welkom! schone Maan, heerser van de nacht, wees mij tot een gids die leidt tot het licht.
Welkom! schone Zon, heerser van de dag, laat de morgen zijn tot licht op mijn pad”.

Op haar altaar staan vier porseleinen kelken voor de vier elementen: lucht, water, vuur en aarde. In iedere kelk liggen wat rozenblaadjes, halfedelstenen, gesmolten kaarsvet en gedroogde bladeren. Zij staan op vier punten van een vijfpuntige ster. Op de vijfde punt van het pentagram zit een kikker, het symbool voor ‘geest’ en ‘leven’. Dan verricht Rebekka haar rituelen om zich af te stemmen op de kosmische harmonie. Als de energie door haar heen stroomt, kan zij die op anderen richten en hen daarmee ‘betoveren’.

Tim vertelt
Tim loopt het huis van een vriendje binnen en merkt dat er iets gaande is. Iets spookachtigs. Wat is er aan de hand? “Mijn zusje is heks geworden,” legt zijn vriend uit. “En haar vriendje is de leider van een heksenkring die almaar groeit”. Tim is er echter op voorbereid. Hij vertelt zijn vriend wat de Bijbel erover zegt en legt uit wat ‘geestelijke oorlogvoering’ is (uit Efeze 6). Dan bidt hij om bescherming en dat God het meisje eruit zal bevrijden. Tim kon dat doen, omdat hij ook zelf elke dag God om bescherming moet vragen, want vlakbij zijn huis is ook een heksenkring. Die heksen hebben het op hem gemunt. “Zij werpen ‘spells’ op kinderen die niet met hen meedoen. Een jongen viel en heeft zijn arm gebroken.”

Tim vertelt verder
De wiccans bij ons op school geloven in de wereldvrede. Ze maken met hun vingers het vredesteken en zeggen de spreuk op: “Wij maken alle mensen één en samen vormen wij één wereld.” Vandaag maakten zij een kruis van witte schijfjes en gingen daar in een kring omheen staan. Zij lazen uit een zwart boek en hielden elkaar met de pinken vast. Daarna sloten zij hun ogen, leunden met hun hoofd achterover en begonnen in een geheimzinnige taal te spreken. Toen ik vroeg wat zij aan het doen waren, antwoordden zij: “Wij zijn aan het toveren!”. In de lessen over vreemde godsdiensten kiezen zij voor het boeddhisme en luisteren zij naar muziek die ik nooit had gehoord. Een jongen vertelde mij dat die meditaties hem een geweldige kick gaven. Ik waarschuwde hem met de woorden: “Pas maar op dat je niet door een demon bezeten wordt”. Daar schrok hij van en zei: “Waarom heb je mij dat niet eerder verteld?

Lees verder

Updated: 12/06/2017 — 16:31

Stalker Jan Prins, de bedreiger van evangelist Mattheüs van der Steen

Van links naar rechts: Jan Prins, zijn boezemvriend Marius uit Scheveningen en vriend Bram de Gooijer en diens vrouw.


De eerste keer dat ik op de Conferentie in Duitsland kwam was het Marius die ik zijn achternaam niet ken dan slechts weet dat hij uit Scheveningen kwam. Of hij nog leeft acht ik onwaarschijnlijk omdat de laatste keer dat of ik hem zag er heel slechts uit zag. Het was Marius tezamen met een vader die incest pleegde op zijn tienerdochters die me aanvielen wat of ik voor mijn bekering had gedaan. Dat was in 1997, ik was er stuk van en de volgende morgen vroeg Chris Raymakers mij wat of er scheelde, die mij aanraadde daar Klaas Boersma van in te lichten.

Tussen de conferentie in 2000 tot het jaar 2007 ben ik door middel van vele ISP’s uit heel het land benaderd met ongekend sarcasme. Sinds 1995 maak ik websites en heb daarvoor ook op school gezeten, maar door alle vuiligheid die Jan Prins over mijn persoontje postte werd ik overal finaal genegeerd. Anderen uitleggen heeft totaal geen nut, het is een puur geestelijk strijd en het enige voordeel wat of ik eruit heb gesleept is dat ik er sterker door ben geworden.

Bovendien is Jan Prins zonder enige twijfel een pathologische narcist, mijn eigen moeder was er immers ook één en naar het schijnt ben ik een magneet voor dergelijke zieke mensen.

Jarenlang was ik bevriend met Ina te Kulve die ik op een Bijbelstudiereis in Egypte heb leren kennen, hetgeen me direct opviel was dat ze door broeders en zusters met de nek werd aangekeken en hoe of er over haar geroddeld werd. Ik trok me dat juist aan en waar ik kon hielp ik haar in plaats net als de anderen af te zeiken.

Eveneens was ik jarenlang bevriend met zuster Jitske Eizema. Zij was het die in mei 2012 aan de noodklok hing en me via de telefoon had gezegd dat haar man die haar vreselijk had behandeld en haar kinderen had verlaten en of ik a.u.b. wilde komen en wat langer wilde blijven. Maar alles wat ze via de telefoon had gezegd kwam niet overeen met hetgeen ik daar zag. Van zondag op maandag kon ik de slaap niet vatten, en het maalde in mijn hoofd en ging de zaken eens op een rijtje zetten en werd mij gewaar dat Jitske dezelfde trekken had als mijn eigen moeder en besloot die ochtend heel vroeg het huis te verlaten, want een discussie voeren met een narcist is zinloos, ze liegen en bedriegen.

Een half jaar na dato gebeurde dat nogmaals maar ditmaal met vriendin en zuster Ina Te Kulve die op dezelfde geniepige wijze te werk ging en ik eveneens het huis ’s ochtends vroeg verliet.

Ben ik dan toch bezig, dan benoem ik eender Frans Boeije, gitarist bij de Evangelische Maranatha gemeente in Beverwijk die zich de leiding van de muziekgroep maakte en blijkbaar de schurft had aan Johannes de Heer, Glorieklokken en NBCliederen had, want deze raffelde hij met een rotgang af. Vriendelijk vroeg ik hem dat niet te doen, maar hij vond het veel beter klinken want hij deed het immers voor eigen eer en niet voor de Heer. Samen met een broeder hebben we nog een lied voorgedragen en toen onze partij af was, kon hij het tóch niet laten het laatste stukje af te raffelen.

Ik heb notenschrift en mp3’s aangedragen, er werden pauzes ingelast of zó snel gespeeld dat je geen adem meer kon halen. Toen gaf ik de gitarist tegengas en de hele gemeente was in rep en roer hoe of ik hem op een tot dusver onbekende pagina ik hem had afgebeeld met een hitlersnor – ik had namelijk nóg een narcistische broeder die plachtte de baas over mij te spelen en omdat ik mij niet liet gezeggen zond hij de pagina naar alle broeders en zusters. Die zondag was het een rel in de kerk. Frans heeft die dag geen woord gerept, hield zich buiten het gekijf en zijn vrouw verklaarde dat hij geen sorry kon zeggen, maar hij had dusdanig zijn zinnen op mij gezet dat hij zocht naar wraak. Niemand van de gemeente die zijn mond opendeed. Daar klopte dus al iets niet!

Na dat gedonderjaag met Ina ben ik op zoek gegaan want het boekje van Alice Miller – Drama van het begaafde kind vond ik onvolledig en kocht beide boeken van schrijfster Sigrid van Dort: Ratgevallen

In 2014 had ik het contact met mijn gesloten narcistische moeder verbroken en in 2015 kwamen de puzzelstukjes bovendrijven hoe of ik destijds oudste Ben de Ruiter gevraagd had om eens met mijn moeder te gaan babbelen, en hij is een zogenaamde “Flying Monkey” geworden, een bondgenoot van de narcist en de manier waardoor ik door hem en de rest van de gemeente ben behandeld is puur satanisch. Ik ben bijna 15 jaar zwaar depressief geweest en zelfs door de nieuwe oudste die werd aangesteld en familie van Frans bleek te zijn, werd me nagedragen dat ik zogenaamde wisselende stemmingen had, die maar van één adres afkomstig konden zijn en dat was mijn bloedeigen moeder.

Ik ben gewoon weg gesard! En ik twijfel er niet over nadat ik Jitske en Ina voor narcisten uitmaakte, Bijbelstudieleraar Ab Klein Haneveld ‘m blijkbaar begon te knijpen omdat er buitenmate vele narcisten in de samenkomst komen en dus heeft hij algemeen omgeroepen om me te excommuniceren.

Als bewaking van de NBC-tent was ik jarenlang goed, bij nacht en ontij 24 uur aanwezig en dan word je door je broeders en zuster als vuil aan de straat gezet.

Er is echter toch één lichtpuntje:

Jas 1:2  Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;
Jas 1:3  Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.
Jas 1:4  Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.

Updated: 10/05/2017 — 19:19

Geen kennis van de Schrift bij het Christelijk Informatie Platvorm (CIP), het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad

Stalker Jan Prins – Conferentie Wuppertal 2000, foto: ©Wil de Haas


Het Christelijk Informatie Platvorm, en het Reformatorisch Dagblad en als laatste het Nederlands Dagblad hebben geschreven over de celstraf die de narcistische stalker Jan Prins krijgt voor het bedreigen van de evangelist Mattheus van der Steen.

Onderstaand schrijven is 4 januari 2010 gestuurd aan de algehele media en aan de volksvertegenwoordigers van dit land:

Mevr. H.M.S. Videler
ZWOLLE.

04-01-10

Geachte Volksvertegenwoordigers en andere belanghebbenden,

Tot mij heeft zich gewend de heer H. Vosgezang te Beverwijk. En wel met een prangende en knellend probleem wat zijn existentie nu al jarenlang bedreigd en hem het reguliere leven in de maatschappij zo goed als onmogelijk maakt.
Feit is dat hij al gedurende een tiental jaren en in steeds heviger mate, hem het levens de facto onmogelijk wordt gemaakt.
De daarvoor in het leven geroepen instanties hebben tot dusver ‘niet thuis’ gegeven of blijken te machteloos, te incapabel om hier daadkrachtig en verantwoord in te grijpen. Tja, het betreft dan ook geen zware overtreding van b.v. de maximum snelheid nietwaar, hetgeen administratief afgedaan kan worden.
Hij heeft in eigen bewoordingen e.e.a. kort en duidelijk op papier gezet en ik verwacht als burger dat u of tenminste één uwer hiervan nota zal willen nemen en adequate maatregelen zal gelasten. Zo niet en dat niet als stok achter de deur, maar als een pure wanhoopsdaad zal ik hem anders dringend adviseren het staatshoofd persoonlijk aan te schrijven en alle mogelijke en onmogelijke media in te gaan schakelen, temeer daar de situatie nu écht alarmerend en meer dan schrijnend is.

Ik ga ervan uit dat tenminste één uwer zich zal kwijten van zijn of haar plicht en verantwoordelijkheidsgevoel in deze. U kunt ervan op aan dat alle andere reguliere wegen in deze reeds bewandeld zijn en dat een gestoorde patiënt, schijnbaar én aantoonbaar hier in dit land ongebreideld zijn gang kan gaan als het slechts een gewone burger betreft, die het slachtoffer is. Ik ga ervan uit dat u niet een in dergelijke samenleving wilt wonen noch daar deel van wilt uitmaken.

In afwachting van uw respons én actie Teken ik,

Hoogachtend.

Mevr. H.M.S. Videler
ZWOLLE.

Beverwijk, 4 januari 2010

Geachte Volksvertegenwoordigers en andere belanghebbenden.

Sinds het jaar 2000 word ik herhaaldelijk getreiterd via het internet, op zich heb ik een dikke huid en verdraag dat, en gooi al deze aantijgingen ter zijde, doch echter de aantijgingen zijn van dusdanige aard dat ik aangifte heb gedaan bij de plaatselijke Politie tegen de man die mij al tien jaar het leven vergald. Maar ik vermoed dat de Politie te weinig gekwalificeerd personeel heeft, omdat ik al in februari 2007 aangifte heb gedaan en er tot op heden nog niks is gebeurd. De man blijft zijn leugens en lasteringen verspreiden. Hij lastert mijn ziekte(KS), en dat ik een pedoseksueel zou zijn. ( Ik ben overigens niet de enige die aangifte gedaan heb tegen deze man vanwege stalking e.d. )

Op een Conferentie van het NBC* was ook dhr. Jan Prins aanwezig en hij zaaide aldaar verdeeldheid, waardoor mensen zich tegen mij keren. Jan Prins weet ook mijn websites te vinden, en gaf in eerste instantie aanwijzingen hoe of ik bepaalde artikelen beter zou kunnen plaatsen, maar op den duur wilde hij de gehele redactie. Ik stelde hem voor dan zelf maar een website te maken. Of dit de doorn in zijn oog was, weet ik niet, maar ik weet wel dat hij verscheidene websites die hetzelfde voortbrengen als het NBC, heeft getracht te hacken, en dat het hem in sommige gevallen is gelukt ook.

Hij maakt uit mijn naam verscheidene websites, waaronder op Hyves, en plaatst daar kinderpornofilmpjes en mijn adresgegevens waardoor mijn telefoon roodgloeiend staat van lezers die mij verrot schelden. Niet alleen mij smaadt hij, maar ook tal van mensen die deel uitmaken van het NBC, waarbij hij zelfs een vader aanklaagt incest te hebben met zijn dochter, en de dochter van 13 in kwestie stuurt hij allerlei porno toe. Ook hiervan is aangifte gedaan bij de politie.(Almere)

Deze Prins heeft Peter R. de Vries, geschreven dat ik kinderen zou ronselen, hoe ik hen zou verkrachten, en martelen tot de dood, en hoe of “ik” mij van de lijkjes zou ontdoen. De redactie van de organisatie van P. R. de Vries, is inmiddels op de hoogte van de situatie.

Het kost niet veel moeite om via internet de websites te bekomen die Jan Prins uit mijn naam heeft gemaakt, die hij tevoren heeft aangekondigd deze te zullen maken, en waardoor niet alleen mijn naam wordt bezoedeld op internet, maar dat ook mijn privéleven er schade door oploopt, want werkgevers verlenen mij geen werk en ook aan het verenigingsleven kan ik niet om deze reden niet meer meedoen, voortijds krijg ik een schrijven dat ze mijn “levenswijze en ideologieën, welke ik naleef en ook publiceer” niet vinden passen bij het karakter van welke willekeurige vereniging dan maar ook.

Op mijn website heb ik het volgende artikel aangaande Jan Prins gepost, waar ook links naar betrokkenen worden gemaakt, en waar u verder onderzoek kan plegen, dit bericht is verwijderd omdat JP als een uitzinnige hierop reageerde en nog valser tekeer ging omdat de waarheid openbaar lag.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht, en ik hoop van harte dat u deze zieke man, deze J.Prins kan bewegen te stoppen met zijn acties. Teneinde mij weer een ‘leven’ terug te geven en dit na 10 jaar!

Met vriendelijke groeten

Hans Vosgezang
Beverwijk

( * Ned. Bijbelstudie Centrum, te Almere

Waarom was Mattheus van der Steen zó veel belangrijker als Hans Vosgezang waar van 16 jaar is verziekt door de narcistische stalker Jan Prins? In 2007 en 2010 heb ik aangifte gedaan bij de Politie Kennemerland maar daar heb ik niks meer van gehoord – wat nut heeft aangifte doen überhaupt nog?

En waarom ik geen rechtszaak tegen Jan Prins ben begonnen? 

Heeft het CIP, en het RD en als laatste het ND totaal geen kennis van het Woord van God! Nog nooit gehoord van Efeze 6 vers 12? Blijkbaar niet, en ook niet van:

De onrechtvaardige rechter

Luk 18:1  En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen;
Luk 18:2  Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag.
Luk 18:3  En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.
Luk 18:4  En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelven: Hoewel ik God niet vreze, en geen mens ontzie;
Luk 18:5  Nochtans, omdat deze weduwe mij moeielijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke.
Luk 18:6  En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
Luk 18:7  Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?
Luk 18:8  Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde? 

Zal Hij ook geloof vinden op de aarde? 

In ieder geval niet bij de CIP, het RD en het ND die pretenderen christenen te zijn en het NIET zijn.
En Mattheus van der Steen, het zal best een goeie jongen zijn, maar ik denk dat een liedje van Hank Williams sr. hem misschien wel op het lijf is geschreven:

I went into a home one day just to see some friends of mine
Of all their books and magazines, not a Bible could I find
I asked them for the Bible when they brought it, what a shame
For the dust was covered o’er it, not a fingerprint was plain

Dust on the Bible, dust on the Holy Word
The words of all the prophets and the sayings of our Lord
Of all the other books you’ll find, there’s none salvation holds
Get the dust off the Bible and redeem your poor soul

Oh, you can read your magazines of love and tragic things
But not one word of Bible verse, not a scripture do you know
When it is the very truth and it’s contents good for you
But it’s dust is covered o’er it
And it’s sure to doom your poor soul

Dust on the Bible, dust on the Holy Word
The word …

Maar één troost voor jullie:”Han Klein Haneveld”, de broer van Bijbelleraar Ab Klein Haneveld, bliefde dat ik behalve mijn aangifte tegen Jan Prins, hem ook voor de onrechtvaardige rechter zou slepen. Zó dicht bij het Woord en dan nog schromelijk falen. :roll:

Updated: 12/05/2017 — 14:22

Xandernieuws: “Kring der spotters!”

Opmerkelijk dat een beetje humor zelfs uit je berichten wordt gesnoeid en serieuze onderwerpen worden gebagatelliseerd. Ik heb een poging gedaan aldaar te reageren maar ’t opmerkelijke vind ik dat er aldaar lieden aanwezig zijn die me destijds zó grof hebben bejegend en nu J.P. in het Pieter Baan Centrum verblijft is er geen één van hen, zelfs Xander – die met herpes in zijn snufferd ligt te creperen – niet, die met geen woord reppen over excuus of zo.

Het Woord zegt in Psalm 1 vers 1:

Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters

en 2Petrus 3 vers 3:

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen

en 2Petrus 3:14-18:

2Pe 3:14  Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;
2Pe 3:15  En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;
2Pe 3:16  Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.
2Pe 3:17  Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;
2Pe 3:18  Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Updated: 03/05/2017 — 09:40
Pagina 1 van 212
In de hemel is wél bier ! © 2014 Frontier Theme